En man står ute på en gata på kvällen.

Vill du gå på trygghetsvandring i Degerfors?

Degerfors kommun bjuder in till trygghetsvandring genom Degerfors. Om du är intresserad av att gå tillsammans med tjänstepersoner och andra invånare för att diskutera trygghet på olika platser kan du anmäla dig till säkerhetssamordnare Per Hassel.

Kontakt och intresseanmälan

Per Hassel
Fastighets och Säkerhetssamordnare
0586-486 40
per.hassel@degerfors.se

Vad är en trygghetsvandring?

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.

Läs mer på BRÅ:s hemsida Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan