Närbild på en hand som håller i en mobiltelefon. På skärmen syns ett meddelande från Degerfors om en trygghetsundersökning och länkar till mer infomation.

I sms:et finns en länk för att delta i undersökningen. Den ska starta med "https://url.ip1.net/" och följs sedan av en bokstavs- och sifferkombination som är unik för varje mottagare.

Trygghetsundersökning 2024

Mellan 3 - 17 juni genomför Degerfors kommun en trygghetsundersökning. Om du får ett meddelande till din telefon och blir inbjuden att delta, betyder det att du är en av de invånare i Degerfors som har möjlighet att svara på enkäten.

Syftet med att genomföra en trygghetsundersökning är att ta reda på hur trygga eller otrygga invånare känner sig i sitt bostadsområde och om det finns viss platser där man känner sig särskilt otrygg. Resultatet av undersökningen kommer att användas som underlag när vi ska prioritera var vi ska göra trygghetsskapande insatser.

Läs mer om trygghetsundersökningen och vanliga frågor

Vem kan delta i undersökningen?

Enkäten skickas ut till människor i Degerfors som är mellan 16-84 år och som har valts ut slumpmässigt. Vi kan inte skicka ut länkar till specifika personer. Undersökningen pågår mellan 3-17 juni och de som kan delta får ett meddelande till sin telefon från avsändaren "Degerfors" där det finns en länk till undersökningen.


Till toppen av sidan