Nyhetsarkiv

 • Gymnasieelever kan hämta ut skollunch

  Från och med vecka 18 kan alla gymnasielever vid Möckelngymnasiet i Degerfors och Karlskoga hämta sin skollunch i form av en matlåda.
 • Kommunfullmäktige återupptas den 29 april

  Kommunfullmäktige kunde på grund av tidsbrist inte behandla samtliga 29 punkter under sammanträdet 27 april. Sammanträdet kommer att återupptas igen den 29 april kl. 18:30.
 • Västergårdens Covid-19-avdelning öppnar efter bekräftat fall

  Till följd av ett bekräftat fall av Covid-19 hos en av våra enskilda startar Covid-19-avdelningen omgående på Västergårdens särskilda boende.
 • Äldrelinjen har utökade öppettider

  Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring Äldrelinjen och prata med en volontär.
 • Avråder från eldning

  Det är torrt i skog och mark och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand. Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med Nerikes Brandkår och Bergslagens Räddningstjänst avråder från att elda i skog och mark.
 • Kungörelse Kommunfullmäktige 27 april

  Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 27 april 2020 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.
 • Skolavslutning i Degerfors kommun 11 juni 2020

  I år kommer skolavslutningen att firas lite annorlunda än tidigare år.
 • Kulturskolan stängd torsdag den 16 april

  Under torsdagen kommer vatten och avlopp att vara avstängda då ett reparationsarbete kommer att pågå. Därför kan ingen undervisning bedrivas på kulturskolan.
 • Lever du med våld i nära relation?

  Den rådande Corona-pandemin, den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor hos oss alla. Våld i nära relationer befaras öka när familjer isoleras tillsammans för att minska smittspridningen av Covid-19, en pressad situation kan bli än mer ansträngd.
 • Storängens produktionskök öppnar

  Efter flera månaders förberedelser öppnar Storängens produktionskök och större delen av alla förskolor inom Degerfors och Karlskoga kommun kommer att få sina måltider härifrån.
Till toppen av sidan