Nyhetsarkiv

 • Högt tryck på många av våra verksamheter

  Coronapandemin gör att många av Degerfors kommuns verksamheter är mer belastade än vanligt. Fler är hemma från arbetet samtidigt som behoven i verksamheterna är stora. Många behöver prioritera arbetsuppgifter som normalt inte förekommer i ordinarie verksamhet.
 • Barn och unga som har det jobbigt hemma

  Alla påverkas av det som händer med Coronaviruset i samhället. Många är oroliga. Både vuxna och barn. För många barn är skolan en trygg plats där man slipper de problem som finns hemma.
 • Busskort för gymnasieelever

  Alla gymnasieelever folkbokförda i Degerfors- och karlskoga kommuner får ett gymnasiebusskort.
 • Information om tillsyn i Degerfors kommun med anledning av Covid-19

  Med anledning av den pågående smittspridningen av Covid-19 i Sverige genomför Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktade tillsynsinsatser. Insatserna riktar sig mot särskilda boende för äldre, bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och hemtjänst.
 • Covid-19 i Degerfors kommun - En lägesbild

  Folkhälsomyndigheten har sedan en tid bekräftat att vi har en allmän smittspridning av Covid-19 i samhället. Degerfors kommun är inget undantag från den allmänna smittspridningen. Här presenteras en lägesbild utifrån den rådande situationen i Degerfors kommun.
 • Ska du söka bygglov?

  Just nu är det många som kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen med frågor om bygglov och många ansökningar kommer in. Bygg- och miljönämnden har därför från och med maj månad förstärkt med ytterligare personalresurser.
 • Carina Sätterman är ny ordförande i kommunstyrelsen

  På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april valdes Carina Sätterman till ny ordförande i kommunstyrelsen. Hon efterträder Muris Beslagic som tidigare i år valde att ställa sin plats till förfogande.
Till toppen av sidan