Nyhetsarkiv

 • Kungörelse kommunfullmäktige 23 november

  Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 23 november 2020 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.
 • Stora Vallaskolan stängd ytterligare två dagar

  Personalbortfallet är fortfarande så pass högt att det inte går att bedriva undervisning på plats. Därför förlängs stängningen av Stora Vallaskolan med ytterligare två dagar.
 • Gemensamt ansvar att höja och stärka barns rättigheter

  Under hösten 2019 diplomerades Degerfors tillsammans med Karlskoga kommun som Barnrättskommun genom UNICEF Sverige. Nu pågår arbetet för fullt med att utgå från barnets bästa!
 • Stora Vallaskolan är stängd från och med fredag den 6 november

  Flera medarbetare på Stora Vallaskolan är hemma med konstaterad covid-19 eller symtom. Personalbortfallet är så pass stort att skolan under en period kommer att vara stängd för undervisning.
 • Degerfors bibliotek stänger tillfälligt

  Med anledning av de lokala restriktionerna i Örebro län har Degerfors kommun fattat beslut om att stänga biblioteket under tiden fram till den 24 november.
 • Degerfors kommun i stabsläge

  På grund av konstaterade fall av covid-19 i våra verksamheter och en ökad oro går Degerfors kommun upp i stabsläge. Stabsledningen har även beslutat att återöppna Västergårdens covid-avdelning.
 • Lokala allmänna råd införs i Örebro län och Degerfors kommun

  För att bromsa smittspridningen gäller nu lokala allmänna råd och ett publiktak på 50 personer i Örebro län. De allmänna råden innebär bland annat att du som vistas i länet uppmanas att avstå från inomhusmiljöer som exempelvis köpcentrum, att avstå från idrottsträningar och om möjligt bara ha fysisk kontakt med personer i samma hushåll.
 • Lägesbild: Covid-19 i Degerfors kommun

  Antalet personer som insjuknar i Covid-19 ökar i Degerfors kommun. Nedan presenteras en lägesbild utifrån den rådande situationen i Degerfors kommun. Det viktigaste för att motverka spridningen av Covid-19 är att hålla avstånd, sköta hygienen och ta personligt ansvar.
Till toppen av sidan