Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att ge människor med en funktions­nedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Man ska bo permanent i den bostad man ansöker om bidrag till. Behovet ska vara långvarigt eller bestående. Du kan få bidrag till åtgärder inom- och utomhus. Bidrag utgår inte till åtgärder som hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos Degerfors kommuns handläggare för bostadsanpassning. Bifoga ett intyg från en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Kostnadsberäkningar, offerter och ritningar ska också bifogas ansökan. Ansökan kan du göra via vår e-tjänst som du hittar längre ned på sidan.

Fastighetsägarens medgivande

Bor du i en hyresrätt måste alltid fastighetsägaren ge sitt medgivande. Detsamma gäller i en bostadsrättsförenings gemensamhetsutrymmen och utanför huset. Om fastighetsägaren inte godkänner åtgärden får man inget bidrag.

Vad lämnas bidrag till

Bidrag till bostadsanpassningar lämnas för bostadens fasta funktioner. Sådant som normalt inte tas med när man flyttar.

Vid byte av bostad

Möjligheterna att få bidrag vid byte av bostad är begränsade på grund av att en person med funktionsnedsättning förväntas att välja en ny bostad som inte kräver dyra anpassningsåt­gärder. Ett exempel är att man flyttar till hus som kräver en hissinstallation för att personen ska komma in och ut. Detta räknas som kostnads-krävande och kommunen kommer då inte att bevilja bidrag.

Återställningsbidrag

Fastighetsägaren till flerfamiljshus kan ansöka återställningsbidrag vilket inte går att göra om man äger småhus. Ansökan kan du göra via vår e-tjänst som du hittar längre ned på sidan.

Överklaga beslut om bostadsanpassning

Om du inte är nöjd med det beslut du fått har du rätt att överklaga beslutet.

Till toppen av sidan