Degerforsmodellen

I Degerfors kommun finns möjligheten att nyttja den lilla kommunens fördelar med korta beslutsvägar, god personkännedom mellan verksamheter och därmed ett lättarbetat kontaktnät.

Det finns ett stort personligt engagemang från personal som jobbar i familjers och barns närhet inom både riktat och generellt arbete. Och en vilja av att samverka för barnets och familjens bästa. Degerforsmodellen bygger på kraften att verka tillsammans.

Utgångspunkten för samverkan i Degerforsmodellen:
1. Strukturella förutsättningar för samverkan
2. Respekt och förståelse.
3. Samspel mellan olika parter.
*Bygger på forskning av Berth Danemark, Örebro Universitet.

Degerforsmodellen är en generell familjestöd -och samverkansmodell. Tanken med Degerforsmodellen är att utifrån de befintliga arenor som finns samverka för att ge alla föräldrar i Degerfors möjlighet bli stärkta i sitt föräldraskap och för att stötta upp barnen så de har ett gott liv som följer det enskilda barnets utvecklingslinje. Degerforsmodellen inbegriper det familjestöd som når alla föräldrar i Degerfors kommun, men även det stöd som enskilda föräldrar kan få då utifrån ett speciellt behov.

Målgrupp för arbetet med Degerforsmodellen är Degerforsfamiljer med barn 0-20 år och modellen består av flera aktörer som jobbar med barn, unga och familjer i kommunen. Grundtanken är att det stöd som ges till föräldrarna blir bättre om olika aktörer deltar utifrån sina perspektiv och utgångspunkter. Arbetet med Degerforsmodellen finns omnämnt i den nationella föräldrastödsstrategin ”En vinst för alla”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den röda tråden i Degerforsmodellen kan beskrivas som en cirkel.

Familjeguiden

Familjeguiden är en tjänst där föräldrar, anhöriga kan guidas för att få svar på en fråga eller kontakt med en verksamhet.
Klicka här: www.degerfors.se/familjeguiden


Film om att arbeta med familjestöd
Folkhälsochef Cecilia Ljung beskriver hur Karlskoga-Degerfors utvecklat sitt föräldrastödsarbete på ett mycket inspirerade sätt och synliggjort sitt stöd till föräldrar. I och med dessa satsningar byggs hållbarhet i kommunerna.