Boka dator

Regler för internetanvändare

  • alla bokningsbara datorer (tre stycken) finns tillgängliga för alla under bibliotekets öppethållande
  • vi följer FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna. Det innebär att det är förbjudet att söka eller sända pornografiskt, rasistiskt eller annat kränkande material
  • man får inte skada eller manipulera vare sig hård- eller mjukvara, hos oss eller via nätet
  • man skall respektera copyright
  • biblioteket tillhandahåller inga e-postadresser.