Tidningar och tidskrifter

Varje dag besöks biblioteket av många som vill läsa dagens tidningar eller kanske låna hem någon facktidskrift. I bibliotekets tidningsavdelning i Folkets Hus foajé, kan du läsa följande dagstidningar:
Vi sparar de lokala dagstidningarna en vecka plus innevarande vecka.

  • Karlskoga Kuriren
  • Karlskoga Tidning
  • Nerikes Allehanda
  • Värmlands Folkblad
  • Kristinehamnsposten
  • Dagens Nyheter
  • Göteborgs-Posten
  • Lapin Kansa (finsk)
  • Sändaren
  • Dani


I bibliotekets lokaler hittar du ett 60-tal facktidskrifter inom en rad olika områden som till exempel mat, heminredning, hobby, trädgård, båtar, jakt och fiske, sport, resor, historia och vetenskap.

Tidskrifterna lånas ut, med undantag för det senaste numret, som alltid ska finnas tillgängligt i biblioteket. De flesta tidskrifterna sparas innevarande år.