Ansökan för särskilt bidrag och förlusttäckningsgaranti

Formuläret gäller endast särskilt bidrag och förlusttäckningsgaranti

Vad är särskilt bidrag?
Särskilt bidrag är en bidragsform som kommunen kan bevilja bidragsberättigad förening inför ett specifikt arrangemang, projekt eller aktivitet. Bidraget kan även sökas av nystartad förening.
Vad är förlusttäckningsgaranti
Förlusttäckningsgaranti är en ekonomisk garanti för eventuell ekonomisk förlust för arrangören i samband med specifika arrangemang.
Beskriv om er ansökan avser särskilt bidrag eller förlusttäckningsgaranti


Till toppen av sidan