Närnatur och naturreservat

Få kommuner har satsat så mycket på nära naturupplevelser som Degerfors. Det gör att vi idag kan erbjuda drygt 20 stycken utflyktsmål för vandring och rekreation. Vi har, med hjälp av Fälttjänsts kompetens och resurser under många år arbetat med att med varsam hand ta fram och akta det vackra i vår natur.

I Degerfors idag finns många tätortsnära områden för dig som vill komma ut i det vackra landskapet. Allt ifrån tillgängliga promenadstråk och grillplatser till tuffa vandringar som kräver både tid och ork. Här hittar du ett axplock av de mest populära besöksmålen.

Åk med Närtrafiken Länk till annan webbplats. ut i skogen.

Närnaturområden

Duvedalsängarna

Ett av kommunens finaste närströvområden sedan länge känt för sin rika fauna och flora. Promenera längs den 1,2 km långa strövstigen och upptäck de fina naturvärden som finns inom området. Strövstigen passerar genom att sandstensbrott och förbi en av Sveriges största granar. Många har redan upptäckt "Gläntan" där besökaren kan sitta och bara njuta av naturen.Fakta: Strövstigen är brant att gå. Vid Gläntan finns rastbord, grillplats, vedbod samt TC. Från övre P-platsen är det handikappvänligt fram till gläntan.

Fasaskogen

Fasaskogen är ett ca 28 kvadratkilometer stort område i Södra Kilsbergen, närmare bestämt öster om sjön Ölen. Ge dig ut på vandring längs någon av de många stigarna och upptäck den trolska och vildmarksartade naturen. Vid Rönningshyttan finns information samt kartor att tillgå.

Varför kallas området Fasaskogen? Kanske var de skogsarbetaren vedermödor när han skulle frakta ut timmer eller kol med häst och vagn eller den dramatiska naturen som satte fart på fantasin. Några påstår att stråtrövare gömde sig i den djupa otillgängliga Fasaskogen.

Men det var förr det. När man går i terrängen är det lätt att förstå hur jobbigt det var att ta sig fram i terrängen. Nu är de stora mossklädda stenarna en prydnad där de ligger och ruvar på hemligheter.

 

Gryten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gryten - alla årstiders utflyktsmål. Naturområdet är beläget 3 km från Degerfors centrum. Handikappvänligt fram till vindskydd med grillplats. Det finns också ett torrdass som är anpassat för rullstol

Gryten runt är en härlig vandring på 3,8 km och vill du gå lite lägre, så ta Gubbstugeslingan på 5,5 km. Vid vindskyddet finns torr ved till grillen.

Ta gärna ett dopp i Grytens varma vatten, eller varför inte ta med fiskeutrustningen och hoppas på fiskelycka.

Rönningshyttan - porten till Fasaskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rönningshyttan tidigare kallad Ölsdalshyttan eller Ölmeforshyttan. Av den tidigare hyttan syns idag resterna av en dammvall, en masugnsruin, slagghögar och en stenskoning i bäcken. Platsen, som är ett kulturminnesmärke, har blivit ett populärt utflyktsmål med sina sevärdheter och sin vackra natur.

Genom hela hyttområdet rinner Holmsjöbäcken. Här kan man sätta sig en stund och bara njuta av tillvaron. Längs hyttdammen och bäcken går en 1,6 km lång vandringsslinga. Två härliga rastställen har iordningsställts utefter bäcken. I anslutning till parkeringen finns en handikappanpassad grillstuga med ett innerum och ett grillrum.

Hit söker sig naturälskare för att uppleva den vackra naturen och tillsammans tillaga och njuta av en friluftsmåltid. I stugans närhet finns bord och bänkar utplacerade intill sjökanten. Där finns också en handikappanpassad toalett.

Rönningshyttan är också porten till många av Fasaskogens naturreservat. Härifrån utgår en vandringsled till Gällbergets naturreservat som i sin tur har förbindelseleder till områdets andra reservat.

Högbergstorps naturområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vandra på stigar i nära naturområde - naturområdet vid Högbergstorp

Att få vandra i ett naturområde så nära Degerfors centrum är en förmån.
Området avgränsas i norr av väg 547 mot Björneborg, Högbergskärret i väster "Traktorvägen" i söder samt "Timmervägen" i öster.
Naturområdet är rikt varierat.

På gamla, samt nyligen tillgängligjorda stigar, kan man uppleva tex. mossig granskog med flyttblock, sumpskog eller vandra längs med vacker mosse eller bara sitta och njuta av utsikten. Höjder vid t.ex Berget samt Högbergskärret gör upplevelsen mer mångfacetterad

Högbergskärret som ligger ungefär 800 m ifrån START, är skapat av bäver. Biotopmärkt. Biologisk mångfald. Fågelarter som tex. Stjärtmes, mindre hackspett, knipa, gräsänder och tofsvipor kan få ses. Har man tur kan man få se ett häckande sångsvanspar.

Naturreservat

Degernäs-Ramshöjdens naturreservat

Naturskönt reservat som i första hand är avsett för rekreation och friluftsliv i ett område med betydande naturvärden och mäktiga spår efter den senaste istiden.

Den jämna, handikappvänliga strövstigen längs stranden runt Lusthusudden är kanske den vackraste stigen i kommunen.

I området finns Degernäs camping, golfbana, badplats och hundbadplats.

Vid Ramshöjden finns, förutom en vidunderlig utsikt över Möckeln, fina strövstigar i storskog.

Gällberget

Man vandrar på en slingrande stig och passerar såväl grov gammelskog som vidsträckta hällmarker och mellan stora stenblock. I Gäddtjärn växer den sällsynta röda näckrosen. gällens klara vatten, kantat med bautastenar är bara den värt ett besök.

Jätteberget

På Jätteberget väntar ett riktigt vildmarksäventyr. En vandring längs bergets sydsida leder förbi lodräta bergssidor, genom smala sprickor och under valv bildade av stora block som står lutade mot varandra.

Från platån kan man via en stege nå ner i 14 meter lång gång. Gångarna är sammanlagt 80 meter och systemet av grottor är därmed länets största. Kring berget ligger en orörd trollskog med sällsynta växter och djur.

Lidetorpsmon

Lidetorpsmon är en bred och långssträckt, barrskogsklädd höjd som är en del av Lokaåsen. Uppe på höjden finns en stor dödisgrop - Djupa hålet - som är den största ej vattenfyllda dödisgropen i landet.

Runt Djupa hålet går en 2,5 km lång härlig, gåvänlig strövstig.

Lövfalla

Lövfalla har mycket av det som är kännetecknande för den opåverkande skogen. Merparten av granskogen är 130 år gammal, men enstaka granar är 150 år. Några 240 år gamla tallar finns också kvar.

För den ovane besökaren kan plockepinnet av död ved upplevas som ostädat, men den döda veden är i själva verket mer levande än då träden själva levde. Många av de vindfällda tallarna är grova träd, som blir ett värdefullt tillskott av livsmiljöer för insekter och svampar. Även vissa fåglar gynnas starkt av död ved, genom förekomst av insekter.

Vid en inventering hittades över 50 skyddsvärda arter bland växter, mossor, lavar, svampar och fåglar. Fåglar som kan ses i området är duvhök, järpe, spillkråka, tretåig hackspett och sparvuggla.

Sveafallen

Sveafallen är ett välkänt nyckelområde för den geologiska forskningen omkring Ancylussjöns forna utlopp under senare delen av istiden. Här finns en mängd jättegrytor, imponerande klippformationer och dramatisk natur.

I området finns vandringsleder med varierande längd och svårighetsgrad. Den korta slingan genom Domedagsdalen är ca 1,4 km lång och lätt att gå. Den längsta runt Bergtjärn är ca 5,3 km lång.

Vargavidderna

Vargavidderna är en riktig vildmark i sydligaste hörnet av Örebro län. Här kan du uppleva vidsträckta myrar och storblockiga gammelskogar. Över sjön Grytens mörka vatten kan man bl a få se fiskgjusen på sin jakt efter fisk.

Under våren kan man vid ett besök i fågeltornet vid Södra Åsmossen få se orrspel och höra ljungpipare, dvärgbeckasiner och tranornas trumpetande.

Östra Sälsjömossen

Här får du tid att uppleva ödemarkens orördhet och stillhet. Här kan man uppleva en rikedom av kärr- och mossväxter. Mossen har också ett mycket rikt fågelliv.

Kartor samt mer info hittar du på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Andra intressanta platser

I vår turismkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du också hitta information om flera olika naturreservat och intressanta platser.

Till toppen av sidan