• Barn och utbildning

  Förskola och fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, läsårstider och lov, musikskola, fritidsgård, elevhälsa och hälsovård, modersmålsundervisning, skolskjuts.

 • Omsorg och stöd

  Barn, unga och familj, ekonomi och försörjning, beroende och missbruk, funktionsnedsättning, äldreomsorg, kommunal sjukvård, hemtjänst

 • Uppleva och göra

  Turistbyrå, bibliotek, kultur, idrott, motion och frilufsliv, äventyr och natur

 • Bo, bygga, trafik och miljö

  Vatten och avlopp, avfall och återvinning, bygga nytt, riva eller ändra, bostäder, översiktsplan och detaljplan, gator, parker och parkering.

 • Näringsliv och arbete

  Infrastruktur, Lediga jobb, lokaler och mark, möckelnregionens företagspris, tillståndsguide.

 • Kommun och politik

  Kommunens organisation, kommunfakta, ärenden och handlingar, trygg och säker, politik och demokrati, e-tjänster och blanketter, jämförelser, statistik och undersökningar.

Det är 38 år sedan Degerforsbyggen senast byggde lägenheter. Men nu är första spadtaget gjort och de tio lägenheterna beräknas vara klara mellan oktober till december 2018.

Här kommer vi att publicera information om snöskottning.