Bo, bygga, trafik och miljö

Informationsträff om
andelsägd solel

Välkommen till en informationsträff om andelsägd solel – framtidens energiförsörjning.

Driftinformation

Här kan du läsa om aktuella händelser i kommunens verksamhet som påverkar trafik, vattenförsörjning eller andra viktiga samhällsfunktioner.