Omsorg och stöd

Läs mer om uppdraget

Vill du ta ett uppdrag?

Degerfors kommun söker stödfamiljer till ungdomar med funktionsnedsättning.

Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2017

Ny lag om samverkan vid utskrivning

Den 1 januari 2018 trädde en ny lag för samverkan vid utskrivning från sluten vård i kraft. Syftet med den nya lagen är minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter.