Felanmäl återvinningsstation

Fullt eller skräpigt på din återvinningsstation? Hjälp oss genom att meddela att stationen behöver städas eller tömmas.

Du anmäler enklast behov av tömning eller städning genom att fylla i formuläret. Du kan även ringa in din anmälan till vår växel under kontorstid: 0586-481 00.

Vilken station gäller det? * (obligatorisk)


Vilken station gäller det?










Om anmälan avser behov av städning vis stationen, ange typ av nedskräpning


Om anmälan avser behov av städning vis stationen, ange typ av nedskräpning




Om anmälan avser behållare som behöver tömmas, ange behållare


Om anmälan avser behållare som behöver tömmas, ange behållare







Tid och datum för anmälan


Tid och datum för anmälan
Bifoga gärna en bild, det hjälper oss att förstå problemet bättre

Vill du bli kontaktad när ärendet är åtgärdat, fyll i uppgifterna nedan. Det är frivilligt.


Har du anmält flera ärenden kommer du att få en återkoppling per ärende.
Vill du bli kontaktad när ärendet är åtgärdat, fyll i uppgifterna nedan. Det är frivilligt.




Till toppen av sidan