Säkerhet och beredskap

På den här sidan kan du ta del av information som berör säkerhet och beredskap. I menyn till höger hittar du mer information om till exempel skyddsrum, VMA och din egen beredskap.

Ett sårbart samhällle ställer allt högre krav på vår förmåga att hantera en kris. Flera händelser i Sverige i form av snöoväder, längre strömavbrott, översvämningar och bränder visar att hur viktigt det är med en hög beredskap.

Till toppen av sidan