Kommun och politik

 • Kommunens organisation

  Så fungerar kommunen, kommunfullmäktige, nämnder, kommunala bolag, kontakta oss och fakturera Degerfors kommun.

 • Kommunfakta

  Ekonomi, kartor och geografisk information, om personuppgifter, valresultat, finskt förvaltningsområde, jämförelser, statistik och undersökningar.

 • Protokoll och kallelser

  Protokoll, kallelser och handlingar för nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsens sammanträden.

 • Politik och demokrati

  Så här kan du påverka, hur går det till att fatta beslut, sammanträdesdagar, protokoll och kallelser.

 • Ärenden, råd och handlingar

  Allmänna handlingar och kommunarkivet.

 • Så arbetar vi med...

  Press och information, integration, minoriteter och minoritetsspråk, jämställdhet och mångfald

Till toppen av sidan