• Barn och utbildning

  Förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, läsårstider, Kulturskolan, fritidsgård, elevhälsa.

 • Omsorg och stöd

  Barn, unga och familj, bistånd, beroende och missbruk, funktionsnedsättning, äldreomsorg, kommunal sjukvård, jobba som vikarie

 • Bo, bygga, trafik och miljö

  Vatten och avlopp, avfall och återvinning, bygga nytt, riva eller ändra, bostäder, översiktsplan och detaljplan, gator, parker och parkering.

 • Näringsliv och arbete

  Infrastruktur, Lediga jobb, lokaler och mark, möckelnregionens företagspris, tillståndsguide.

 • Kommun och politik

  Kommunens organisation, kommunfakta, Protokoll och kallelser, trygg och säker, politik och demokrati, e-tjänster och blanketter, jämförelser, statistik och undersökningar, ärenden och handlingar.

 • Uppleva och göra

 • Säkerhet och beredskap

Till toppen av sidan