• Barn och utbildning

  Förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, läsårstider, musikskola, fritidsgård, elevhälsa.

 • Omsorg och stöd

  Barn, unga och familj, ekonomi och försörjning, beroende och missbruk, funktionsnedsättning, äldreomsorg, kommunal sjukvård, konsumentvägledning

 • Uppleva och göra

  Turistbyrå, bibliotek, kultur, idrott, motion och friluftsliv, äventyr och natur

 • Bo, bygga, trafik och miljö

  Vatten och avlopp, avfall och återvinning, bygga nytt, riva eller ändra, bostäder, översiktsplan och detaljplan, gator, parker och parkering.

 • Näringsliv och arbete

  Infrastruktur, Lediga jobb, lokaler och mark, möckelnregionens företagspris, tillståndsguide.

 • Kommun och politik

  Kommunens organisation, kommunfakta, Protokoll och kallelser, trygg och säker, politik och demokrati, e-tjänster och blanketter, jämförelser, statistik och undersökningar, ärenden och handlingar.

Kulturcentrum Berget

Välkommen till Kulturcentrum Berget. Här finns mycket att uppleva för både vuxna och barn.

Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Från och med 8 maj kan du förtidsrösta i Degerfors kommun.

Ska du bygga nytt?

Under våren och sommaren är det många som vill komma igång och bygga. Du kan redan nu lämna in din bygglovsansökan.