Suomenkielisillä on erityisiä oikeuksia Degerforsin kunnassa

Ruotsinsuomalaiset ovat kansallinen vähemmistöryhmä ja suomen kieli on kansallinen vähemmistökieli Ruotsissa. Muut kansalliset vähemmistöt ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset ja tornionlaaksolaiset. Jiddiš, romani chib, saame ja meänkieli ovat myös kansallisia vähemmistökieliä.

Uusi laki, laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä, astui voimaan tammikuussa 2010.
Sen tarkoituksena on suojata kansallisia vähemmistöjä ja kansallisia vähemmistökieliä. Laki sisältää muun muassa säännöksiä suomen kielen hallintoalueesta. Suomen kielen hallintoalueella tarkoitetaan kuntaa jossa suomenkielisillä on tietyt lakisääteiset kielelliset oikeudet.

Degerfors kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2014 lähtien. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suomenkielisillä on oikeus käyttää suomen kieltä yhteyksissään kuntaan. Se tarkoittaa myös sitä, että heillä on oikeus saada suomenkielistä esikoulutoimintaa ja vanhusten huoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi.

Toteutus tapahtuu yhteistyössä kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisten kanssa. Erittäin tärkeää on myös että ruotsinsuomalaisilla on mahdollisuus säilyttää ja kehittää kulttuuriaan. Kunta on velvollinen tiedottamaan lain tuomista oikeuksista kansallisille vähemmistöryhmille. Degerforsin kunta aikoo kehittää suomenkielistä tiedotusta ja suomenkielisiä palveluja jatkuvasti.

Jos sinulla on kysyttävää, ideoita, kommentteja - Ota yhteyttä!

Till toppen av sidan