Journummer

Vid akuta nödlägen - ring nödnumret 112

Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödlägen där det föreligger fara för liv, egendom och miljö.

Kontakt dagtid

Socialjouren

Socialjouren kontaktas vid akuta ärenden då barn far illa, vid kvinnomisshandel, vid missbruk bland barn och unga eller akuta ärenden enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Telelefon vardagar kl. 08.00-16.00 socialsekreterargruppen tel: 0586-481 00 växel.
Efter kontorstid ringer du SOS alarm 112 och be att få prata med socialjouren i Degerfors.

Felanmälan

Gatubelysning, tel: 0586-487 70
Energinät, tel: 0586-405 79
Degerforsbyggen, tel: 0586-485 50

Efter växelns stängning

Gator, vatten- och avloppsledningar, tel: 0586-636 00
Degerforsbyggen, tel: 0586-636 00

Brottsofferjouren Örebro län

Tel: 010-489 10 30

Telefonnummer när det inte är akut

I många situationer kan du vända dig direkt till andra myndigheter och organisationer istället för att ringa till nödnumret 112.

Informationsnummer

Till 113 13 ringer allmänheten då man vill ha information om allvarliga olyckor eller vid kriser som exempelvis översvämningar eller sjukdomsutbrott.

Giftinformationscentralen

Tel: 010-456 67 00 (vid mindre akuta fall)

Polis

Tel: 114 14

Vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tel: 1177

Till toppen av sidan