Låna böcker

Du behöver lånekortet samt en PIN-kod för att kunna låna böcker på biblioteket. Om du inte har ett lånekort eller kod kan du komma in till oss på biblioteket så hjälper vi dig.

Låna om och reservera själv

Med hjälp av vår bibliotekskataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du låna om böcker som du har hemma (fungerar dock inte om lånetiden har gått ut eller någon har reserverat boken) och reservera såväl sådant som är utlånat som sådant som finns i hyllan.

Meddelande om att reserverad bok finns att hämta skickas i första hand ut via e-post. Har du inte e-post registrerad skickas meddelandet istället per vanlig post. E-post, eller vanligt brev, skickas ut på samma sätt när det gäller påminnelser. Biblioteket skickar ut tre påminnelser efter förfallodatum. Har inte mediet lämnats tillbaka efter tredje påminnelsen skickas en räkning på återanskaffningskostnaden.

Som en extra tjänst skickar biblioteket också ut förvarning om att lån håller på att gå ut. Detta sker endast till registrerade e-postadresser. Beakta dock att detta enbart är en extra tjänst och att du som låntagare själv har ansvar för att mediet återlämnas i tid.

Låneregler


Som låntagare förbinder du dig att:

  • återlämna lånade böcker och andra media i tid
  • uppvisa lånekort vid lån
  • omedelbart anmäla förlust av lånekort (tänk på att lånekortet är en värdehandling och förvara det väl)
  • ansvara för lånade böcker och andra media
  • betala ersättningsavgift för förkomna böcker och annat material som lånats från biblioteket
  • följa övriga låneregler och föreskrifter vid biblioteket.

 

Avgifter

Att låna böcker, skivor och tidskrifter är kostnadsfritt, men om du inte lämnar tillbaka det du lånat i tid får du betala påminnelseavgift. Fråga personalen om du vill veta mer.