Omsorg och stöd

Läs mer om uppdraget

Vill du ta ett uppdrag?

Degerfors kommun söker stödfamiljer till ungdomar med funktionsnedsättning.

Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2017

En enhet med finsk inriktning har invigts på ett av våra särskilda boenden, Letälvsgården.