Ansökan om ny eller ändrad utfart

Ansökan om tillstånd enligt 39§ väglagen (1971:948) att ansluta enskild väg och tomtutfart till allmän väg.


Ange gatunamn eller vägnummer.
Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser
Ange den totala bredden på in- och utfarten. Maxbredd 5 m


Till toppen av sidan