Visselblåsarfunktion

Vår visselblåsartjänst erbjuder dig att konfidentiellt kommunicera misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter inom kommunen.

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Degerfors kommun har en visselblåsarfunktion som är till för både anställda och medborgare.

Vår förhoppning är att alla anställda i Degerfors kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att medborgare med förtroende vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd till sin närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör.

En person som skickar ett meddelande genom visselblåsartjänsten behöver inte ha bevis för sin misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Så gör du en anmälan

Vill du använda visselblåsarfunktionen så skickar du ett mejl till E-postadressen visselblasare@degerfors.se

När du gör en anmälan så kan du välja om du vill göra det öppet eller som anonym. Oavsett så är de ansvariga för funktionen bundna till sekretess. 

Handläggning av ett ärende

Endast de personer som ansvarar för visselblåsartjänsten har åtkomst till meddelanden som inkommit genom visselblåsartjänsten. Deras aktiviteter loggas och hanteringen är konfidentiell. Vid behov kan personer som tillför expertis inkluderas i utredningen. Dessa personer får tillgång till relevant data och förbinder sig till sekretess.

Vid mottagandet av ett meddelande beslutar de ansvariga för visselblåsartjänsten om meddelandet ska godkännas eller avvisas. Om meddelandet godkänns vidtas lämpliga åtgärder för utredning, se Utredning nedan.

De ansvariga för visselblåsartjänsten kan neka att inte gå vidare med ett ärende om:

  • Meddelandet inte faller inom ramen för dessa riktlinjer för visselblåsartjänsten
  • Meddelandet inte har gjorts i god tro eller är illvilligt
  • Det inte finns tillräcklig information för att utreda ärendet
  • Ärendet som meddelandet berör redan har åtgärdats

Vad klassificeras som ett ärende

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera misstanke om allvarligt missförhållande eller oegentligheter hos en förtroendevald eller tjänsteperson i ledande ställning eller nyckelposition inom kommunkoncernen.

Det kan exempelvis vara en VD, förvaltningsdirektör eller en person som ansvarar för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. Misstankarna kan exempelvis röra muta, stöld, bedrägeri, jäv, olämplig bisyssla, eller där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin ställning eller att närstående gynnas på något sätt.

Till toppen av sidan