Så fungerar kommunen

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Vad som ska göras bestämmer medborgarna i kommunen. Alla kan dock inte delta i besluten, och därför väljer medborgarna vart fjärde år politiker i kommunalvalet.

Dessa förtroendevalda politiker representerar alla som bor i kommunen och har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Det är de som fattar besluten.

Politiker

I Degerfors kommun finns knappt 100 politiker med uppdrag i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Endast en förtroendevald, kommunstyrelsens ordförande, är heltidspolitiker. Nämndordförandena är normalt deltidspolitiker och resten är så kallade fritidspolitiker, vilket betyder att de har sitt förtroendeuppdrag vid sidan av ett civilt arbete.

Tjänstepersoner

För att hantera kommunens skolor, äldreomsorg, ekonomi, vatten, avlopp, bostadsplanering, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat krävs en organisation med anställda. Dessa tjänstepersoner arbetar inom kommunens förvaltningar och olika verksamheter.

Inom kommunens förvaltningar är cirka 1 000 anställda - de flesta arbetar inom vård, omsorg och utbildning. Det är politikernas uppgift att fatta beslut och det är tjänstepersonernas uppgift att genomföra det som politikerna har beslutat.

Till toppen av sidan