Kommunala bolag

Degerfors kommun är helägare till följande bolag:

Degerforsbolagen AB är moderbolag för Degerforsbyggen AB, Degerfors Industrihus AB och Degerfors Energi AB. Degerforsbolagen AB äger och förvaltar kommunens aktier i tidigare nämnda bolag.

Degerforsbyggen AB

Degerforsbyggen AB är dotterbolag till Degerforsbolagen AB, bolagets verksamhet är att äga och förvalta bostäder, servicehus, kontors- och affärslokaler.

Degerforsbyggen AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Degerfors Energi AB

Degerfors Energi AB är ett dotterbolag till Degerforsbolagen. Bolagets affärsområden är Elnät, Fjärrvärme och Stadsnät.

Degerfors Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Degerfors Industrihus AB

Degerfors Industrihus AB är dotterbolag till Degerforsbolagen AB och bolagets verksamhet är att äga och hyra ut industrilokaler och lokaler för andra verksamheter.

Till toppen av sidan