Kommunens organisation

Degerfors kommun har ca 1000 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Till varje förvaltning är en nämnd kopplad. I nämnderna finns folkvalda politiker.

Degerfors kommun äger till 100 % Degerforsbolagen AB som är moderbolag för Degerforsbyggen AB, Degerfors Industrihus AB och Degerfors Energi AB.

Vår personalpolitiska vision bygger på att alla medarbetare i kommunen känner trivsel och arbetsglädje, yrkesstolthet och engagemang. Genom samverkan, delaktighet, respekt och ansvarstagande hos alla medarbetare uppnår vi denna vision.

Till toppen av sidan