Finskt förvaltningsområde

Degerfors kommun ingår från och med 1 januari 2014 i det finska förvaltningsområdet. Lagen (SFS 2009:724) säger att finsktalande har rätt att tala och skriva på finska i sina kontakter med kommunen.

Sverigefinnar utgör en nationell minoritetsgrupp och finska är ett nationellt minoritetsspråk. I januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den syftar till att värna om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om förvaltningsområde för finska. I en kommun som ingår i det finska förvaltningsområdet har finskspråkiga vissa lagstadgade rättigheter. Totalt är det 59 kommuner i Sverige som är finska förvaltningsområden. 

Särskilda rättigheter gäller för finsktalande inom det finska förvaltningsområdet. Dessa rättigheter är bland annat att:  

  • enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare
  • myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på finska samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk
  • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska
  • kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på finska.

Enligt minoritetslagen skall den sverigefinska minoriteten ha inflytande över och insyn i de frågor som berör dem, frågor som handlar om till exempel förskoleverksamhet, äldreomsorg, ungdomsfrågor och biblioteks- och annan kulturverksamhet.

I Degerfors kommun finns en styrgrupp för samråd om det finska förvaltningsarbetet med representanter från kommunen samt finska organisationer och sverigefinska medborgare.

Käyntiosoite

Medborgargatan 11, Folkets hus

Postisoite

Degerfors kommun
Herrgårdsgatan 37
693 80 Degerfors

Till toppen av sidan