Lättläst

Här kan du läsa om Degerfors kommun på lättläst svenska

med korta meningar och utan svåra ord.

Du får veta vad kommunen arbetar med

och vilken hjälp du kan få av kommunen.

Växeln hjälper dig

Du kan ringa till vår växel om du har frågor

om sådant som kommunen har hand om.

Växelns telefonnummer är 0586-481 00.

I växeln arbetar våra receptionister.

De svarar på dina frågor, tar hand om enkla ärenden

och hjälper dig att hitta rätt person att prata med.

Växeln och receptionen finns i nämndhusets entré.

Adressen är Herrgårdsgatan 37 i Degerfors.

Du kan göra ärenden själv via våra e-tjänster

På webbsidan finns e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats.

så att du själv kan sköta många ärenden.

Kommunen försöker hela tiden förbättra webbsidan

för att ge bättre service och hjälp till alla som behöver.

Bibliotek

Det här finns på biblioteket:

 • böcker
 • tidningar
 • tidskrifter
 • videofilmer/DVD
 • datorer med Internet

Det här kan du göra på biblioteket:

 • läsa böcker här
 • låna hem böcker
 • läsa tidningar här
 • låna hem tidskrifter, utom nyaste numret
 • hyra videofilmer
 • boka dator
 • få hjälp att göra kopior, både svart/vita och i färg
 • Om du vill låna något på biblioteket måste du ha ett lånekort.
  Bibliotekets personal hjälper dig att få ett lånekort.

Bibliotekets personal talar om hur länge du får låna böckerna, skivorna och filmerna.
Om du lämnar tillbaka böcker eller filmer för sent måste du betala böter.

Biblioteket finns i Folkets Hus vid Torget

Bo och bygga

Här finns information för dig som bor i hus eller lägenhet.
Om du ska bygga ett nytt hus eller bygga till något på ditt hus
finns information under Bygglov. Information om sopor finns också.

Bygglov

Om du ska bygga ett hus behöver du ha bygglov.

Du behöver också ha bygglov om du ska ändra ditt hus.
Det kan vara att göra ditt hus större eller bygga ett uterum.

För att få bygglov skickar du in en ansökan och ritningar på huset
till bygg- och miljönämnden.

Där kan du få hjälp att söka bygglov eller få en ritning på det hus du bor i.

Flytta till Degerfors

Nu bor ungefär 9 700 personer i Degerfors.
Det är några personer fler än förra året.
Politikerna vill att fler personer ska bo i Degerfors.
Olika företag har lägenheter som du kan hyra och lägenheter som du kan köpa.

Om du ska flytta måste du göra flera saker.
Du måste flytta ditt abonnemang för telefonen.
Du måste tala om för elbolaget att du flyttar.
Det är också bra om du säger till ditt försäkringsbolag
och din bank att du ska flytta.

Om du bor i en hyreslägenhet måste du säga till den du hyr lägenheten
av att du vill flytta.

Sopor och återvinning

Sopbilen hämtar oftast dina sopor en gång varannan vecka.

Sortera dina sopor

Du ska sortera dina sopor och dela upp dem hemma.
Det är bra för miljön om du delar upp dina sopor.
Då kan dina sopor användas till något annat.
Det kallas för återvinning.

Matrester som naturen kan bryta ner
blir till biogas som driver bilar och andra maskiner.
Du lägger dina matrester i en papperspåse.
Du kan få gratis papperspåsar från kommunen.

När du fyllt en papperspåse med matrester
lämnar du det i en brun tunna utanför ditt hus.

Det som inte naturen inte kan bryta ner
eller som inte går att använda igen
kallas för brännbara sopor.
Du stoppar dina brännbara sopor i en påse.
Sedan slänger du din påse
i en grön tunna utanför ditt hus.

Lämna möbler, kvistar och
farliga ämnen på återvinningscentralen

Du kan lämna olika sopor på
återvinningscentralen i Degerfors.
Återvinningscentralen tar emot sopor
som inte får plats i din soptunna.
De tar också emot sånt som går att använda igen
och sånt som är farligt för naturen.

Olja och färg och lösningsmedel är farligt för naturen
och du måste lämna det till återvinningscentralen.

Du kan fråga personalen på återvinningscentralen
var du ska slänga dina sopor.

Lämna glas, mjölkpaket och tidningar
på en återvinningsstation

Glas, tidningar och förpackningar av plast
kan du lämna på en återvinningsstation.
Det finns flera återvinningsstationer i Degerfors.

Förskola och skola

I Degerfors finns 6 grundskolor och en gymnasieskola.
I Degerfors finns 12 förskolor.

Du kan också studera när du är vuxen.
Då kan du studera inom vuxenutbildningen.

Du kan studera både på grundläggande och gymnasial nivå.
Du kan själv välja den studieform, studiemiljö och pedagogik
som du tycker är bra.

Förskola

Barn kan gå på förskola i Degerfors. Barnen kan börja när de är 1 år
och gå i förskola till de är 5 år.
Om du är föräldraledig får ditt barn gå på förskola 3 dagar i veckan.
Tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan kl. 9 och 14.

Öppna förskolan

Det finns en öppen förskola i Degerfors. Den heter Familjecentralen.
Dit kan du gå med ditt barn om du är arbetslös, sjukskriven eller föräldraledig.

Öppna förskolan kostar inget och du behöver inte anmäla dig.

Skola

Grundskolan har 9 årskurser. Vid 7 års ålder börjar barnen i grundskolan.
Det finns 6 olika skolor i Degerfors. De flesta grundskolor har även förskoleklass.
Förskoleklass börjar barn i vid 6 års ålder.

Gymnasieskola

Efter grundskolan fortsätter de flesta eleverna till gymnasieskolan.
På gymnasieskolan väljer eleverna ett program som de vill läsa.
På gymnasieskolorna finns många olika nationella program.
Det finns även lokala program.

Degerfors och Karlskoga har en gymnasieskola tillsammans.
Den heter Möckelngymnasiet.
Några program finns i Degerfors och andra program finns i Karlskoga.

Särskola

I Degerfors kommun finns det olika sorters särskola.
I särskolan går personer som inte kan gå i vanlig skola.
Det finns obligatorisk särskola, gymnasiesärskola och särvux.

Obligatorisk särskola

Obligatorisk särskola är till för barn som inte kan gå i vanlig grundskola.
I den obligatoriska särskolan finns grundsärskola och träningsskola.
I grundsärskolan går barn som har en lätt utvecklingsstörning.
I träningsskolan går barn som inte kan gå i grundsärskolan.

Gymnasiesärskola

Du måste vara inskriven i särskolan för att få gå i gymnasiesärskolan.
Gymnasiesärskolan är frivillig.

Vuxenutbildning

Skola för vuxna människor kallas för vuxenutbildning.
Det finns olika sorters vuxenutbildning.
Du kan studera för att bli bättre på saker
som du lärde dig när du var yngre. Du kan också lära dig helt nya saker.

Den som vill studera kan få hjälp att hitta rätt utbildning.
Personer som kommer från ett annat land
kan få lära sig svenska för invandrare.
Svenska för invandrare kallas också för Sfi.

Jobba i Degerfors

Det behövs många anställda i en kommun
för att sköta allt arbete.
I Degerfors är kommunen den största arbetsplatsen.

På Degerfors kommun jobbar ungefär 700 personer.
Det finns inget företag i Degerfors som har lika många anställda.

Om du vill jobba på Degerfors kommun finns många olika
yrken att välja mellan. Du kan till exempel jobba på förskola eller
sköta blommor i parken.

Du kan också jobba med ekonomi
eller vara lärare på en skola.
Du kan ta hand om äldre personer
eller jobba med att planera hur
Degerfors ska bli en ännu bättre stad att bo i.

Kultur och fritid

Kultur

I Degerfors finns många olika föreningar.
I Degerfors finns 1 bibliotek och 1 bokbuss.
Biblioteket ligger vid torget.
Där kan du låna böcker och filmer
och läsa tidningar från hela Sverige.

Där finns också datorer som du kan surfa på internet med.

Degerfors ligger vid sjön Möckeln.
Letälven rinner genom Degerfors.

Fritid

I Degerfors finns flera idrottshallar.
Vid Stora Valla finns fotbollsplaner
och en fotbollshall.Det finns golfbana och flera badplatser.

Det finns fin natur där du kan vandra
och fina rastplatser att stanna vid.

Vad är kommunen?

Kommunen är de politiker som tillsammans
bestämmer om olika frågor i kommunen.
I kommunen finns också personal som arbetar
med de frågor som politikerna bestämmer om.

För att sköta allt i kommunen behövs pengar.
Alla som bor och jobbar i kommunen
betalar pengar till kommunen.
Dessa pengar kallas skatt.

Kommunen får också pengar från staten.

Vad arbetar kommunen med?

Kommunen ska se till att det finns förskolor
och skolor för barn och ungdomar.

Kommunen ser till att det finns vård
för äldre personer
och för personer med funktionshinder.

Kommunen ska ordna
så att det finns säkra gator,
avlopp, rent vatten att dricka
och att soporna blir hämtade.

Kommunen bestämmer hur personer
som bor i kommunen får bygga hus
och andra byggnader.

Politik och demokrati

Sverige är en demokrati.
Det betyder att folket bestämmer
vilka som ska bestämma och styra Sverige.

Det finns olika
politiska partier att rösta på.
Partierna består av människor som tycker samma sak
och som vill kämpa tillsammans för att ändra på saker.

I kommunen är det kommunfullmäktige
som bestämmer.
I kommunfullmäktige bestämmer politiker
från de olika politiska partierna.

Vid varje val röstar människorna i Degerfors på det parti
som de vill ska bestämma här.
Hur många politiker från varje parti
som får vara med i kommunfullmäktige
beror på hur många röster partiet får.

Kommunalråd och oppositionsråd

Några politiker är kommunalråd.
I Degerfors finns det tre kommunalråd.

Kommunalråden heter:

Anneli Mylly, som är vänsterpartist.
Kim Bäckström, som är vänsterpartist.
Anita Bohlin-Neuman, som är vänsterpartist.

Kommunalråden är anställda och får lön av kommunen.
Alla andra politiker är fritidspolitiker.
Det betyder att de arbetar med politik på sin fritid.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bestämmer i kommunen.
Kommunfullmäktige är som kommunens riksdag.
När det är val väljer de som bor i kommunen
vilka 31 personer som ska vara med i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige bestämmer om viktiga frågor.
Viktiga frågor är till exempel hur kommunens pengar ska användas,
hur mycket invånarna ska betala i skatt
eller hur mycket barnomsorgen ska kosta.

Politikerna i kommunfullmäktige träffas en gång i månaden.
Det står i tidningen och på kommunens webbplats
när kommunfullmäktige ska ha möte.
Mötena är i Folkets Hus.

Du får gärna vara med och lyssna på kommunfullmäktiges möten.
Innan mötet börjar kan du ställa frågor om du undrar över något.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är som kommunens regering.
Politikerna i kommunfullmäktige väljer vilka politiker
som ska vara med i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen styr kommunens arbete.

I Degerfors kommun är 11 politiker med i kommunstyrelsen.
De kommer från de olika partierna Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Kommunstyrelsen har möte varje månad.
Mötena är i Folkets Hus.

Ordförande i kommunstyrelsen är Anneli Mylly.

Vem får rösta i kommunalvalet

För att få rösta på
vilka politiker som ska bestämma
i Degerfors måste du vara minst 18 år.
Du måste också bo i Degerfors för att få rösta.

Om du bor i Degerfors får du rösta
även om du inte är svensk medborgare.
Men då måste du vara medborgare i ett EU-land,
eller medborgare i länderna Norge eller Island.

Du får också rösta om du kommer från ett annat land,
och har varit svensk medborgare i tre år.

Politikerna är medlemmar i olika politiska partier.
De partier som får flest röster
får vara med i kommunfullmäktige.

I år är det vall till Europaparlamentet den 25 maj.
Sen är det val till riksdag, kommun och landsting den 14 septmber.

Vilka partier bestämmer i Degerfors

Vid varje val röstar människorna i Degerfors
på det parti som de vill ska bestämma här.
Hur många politiker från varje parti
som får vara med i kommunfullmäktige
och bestämma beror på hur många röster partiet får.

Just nu ser det ut så här i kommunfullmäktige i Degerfors kommun:
Vänsterpartiet 11 politiker
Socialdemokraterna 9 politiker
Moderaterna 3 politiker
Centerpartiet 2 politiker
Kristdemokraterna 1 politiker
Liberalerna 1 politiker
Sverigedemokraterna 4 politiker.

I Degerfors bestämmer Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna.
De har 21 politiker i kommunfullmäktige.

Nämnder och styrelser

Det finns flera nämnder i Degerfors kommun.
Varje nämnd har ansvar för olika saker.
Kommunfullmäktige bestämmer vilka
nämnder som ska finnas.

Nämnderna i Degerfors

Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för till exempel
biblioteket, förskolor och skolor. Socialnämnden har ansvar för
till exempel socialbidrag och stöd till personer med funktionshinder.
Socialnämnden ansvarar också för äldreomsorgen.

Servicenämnden har ansvar för till exempel
gator, parker och sopor. De har också ansvar för IT och
för personal i telefonväxeln.

Bygg- och miljönämnden har ansvar för till exempel bygglov
och att bestämma namn på nya gator.
De har också ansvar för miljöfrågor.

Valnämnden har ansvar för allmänna val och EU-val.

Folkhälsonämnden ansvarar för att de som bor i Degerfors
mår bra,

Överförmyndarnämnden ansvarar för att god man,
förvaltare och förmyndare gör sina uppdrag riktigt.

Varje nämnd har en förvaltning,
ett kontor som gör det arbete som nämnden bestämmer.

Degerfors är en rättvis kommun

Alla som kontaktar kommunen
ska känna att de blir rättvist behandlade.
Alla ska ha samma rättigheter, samma skyldigheter
och samma möjligheter att söka hjälp.

Skydd och säkerhet

En stor kris kan göra att samhället inte fungerar som vanligt.
Degerfors kommun har en plan för vad kommunen ska göra
om det blir en kris.

Men det kan vara bra att vara beredd själv.

Här är några exempel på saker som är bra att ha hemma
ifall det blir en kris:

Ljus, tändstickor, ficklampa med extra batterier,
dunk att hämta vatten i, värktabletter, plåster,
radio med batterier, extra element, sovsäck,
filtar och varma kläder, campingkök
och mat som klarar rumstemperatur.

Vill du fråga något om säkerhet kan du ringa till
säkerhetssamordnaren, han heter Per Hilding.

Stöd och omvårdnad

Degerfors kommun ger stöd och hjälp
till människor som bor i kommunen.
På de här sidorna får du veta vilken hjälp
äldre och funktionshindrade kan få. Det finns också information för dig
som är flykting eller ny i landet Sverige.
Du kan också läsa om till exempel missbruk
och socialbidrag.
Du kan också hitta viktiga telefonnummer.

Alkohol och missbruk

Om du dricker för mycket alkohol
kan kommunen hjälpa dig att sluta.
Du kan också be kommunen om hjälp
om någon du känner dricker för mycket alkohol.
Du kan också få hjälp att sluta använda narkotika.

Du kan komma till kommunen och prata och få hjälp och stöd.
Om du vill fråga något kan du ringa till kommunens växel.

 Funktionshinder

Om du har ett funktionshinder
kan du få hjälp av Degerfors kommun.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,
avgör vem som har rätt att få hjälp.
Hjälpen kan vara att få en särskild bostad
eller ett arbete som passar dig.
Du kan också få hjälp med att göra saker på din fritid.

I Degerfors finns flera olika boenden
för dig som är funktionshindrad.

Färdtjänst

Om du har ett funktionshinder
och har svårt att gå
kan du få färdtjänst.Färdtjänst är en taxi
som kör dig dit du ska åka,
till exempel till ditt arbete.

Parkeringstillstånd

Om du har svårt att gå
och ta dig till och från din bil
kan du få ett parkeringstillstånd.
Då får du parkera din bil på ställen du annars inte får använda.

Försörjningsstöd

Den som inte tjänar några egna pengar
eller har väldigt lite pengar
kan ibland få pengar av kommunen.
Det kallas att få försörjningsstöd
eller socialbidrag. Du kan bara få försörjningsstöd
om du verkligen behöver det.
Då får du pengar till det allra viktigaste
som till exempel mat, hyra och kläder.

Om du tror att du behöver försörjningsstöd
kan du ringa till kommunens växel och be
om att få prata med kommunens socialtjänst.

Våld i hemmet

Kommunen hjälper personer
som blivit slagna eller hotade.
Om du blivit slagen eller hotad
kan du ringa till kommunen och få hjälp.
Ring 0586-481 00 och säg att du vill prata
med en socialsekreterare.

Om det är bråttom och du är i nöd
ska du alltid ringa 112.

Till toppen av sidan