Regler och styrande dokument

Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer, program och förskrifter, dvs dokument som antagits eller beslutats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Vision Bästa Degerfors

Styrmodell och strategisk inriktning

Barn och utbildning

Barnkonvention och folkhälsa

Bostadsförsörjningen

Ekonomi

Jämställdhet och mångfald

Kommunikation

Omsorg och stöd

Personal

Upphandling

Till toppen av sidan