Vesi ja jätevesi/Vatten och avlopp

Vesi- ja jätevesiyksikkö vastaa siitä, että Degerforsin kunnan kotitaloudet ja yritykset saavat puhdasta talousvettä ja että jätevedet puhdistetaan ennen niiden palauttamista luontoon.

Degernäsin vedenottamo

Sweco AB:n tekemä selvityksessä ehdotettiin Degernäsin vedenottamon julistamista vedensuojelualueeksi suojelumääräyksineen. Degernäsin vedenottamo sijaitsee Möckeln-järvellä, Degerforsin taajaman luoteispuolella. Vedensuojelualueen perustamista koskeva ehdotus käsitellään palvelulautakunnassa.

Vesilaitokset

Svartån vesilaitoksen uudelleenrakennus valmistui vuonna 2006. Vesilaitokselle asennettiin hiekkasuodatin puhdistamaan Svartån asukkaiden toimitettavat 65 000 kuutiota vettä. Degernäsin vesilaitoksella on meneillään tarkastus, siellä on tehty koepumppauksia uutta vedenottokaivoa varten, ja nyt on meneillään sähköasennusten uudelleenrakentamisen projektointi. Åtorpin vesilaitos tarkastetaan vuoden 2008 aikana uutta ympäristöystävällisempää vedenpuhdistusta ajatellen.

Riskianalyysit

Kolmessa vesilaitoksessamme tehdään riskianalyysejä. Tarkoituksena on Elintarvikeviraston asettamien vaatimusten pohjalta dokumentoida mahdolliset riskit, joita on vesilaitoksessa ja sen ympäristössä.

Maksut

Degerforsin kunnanvaltuusto hyväksyi 29. huhtikuuta 2013 uuden yleisen vesi- ja jätevesitaksan, joka on voimassa 1. heinäkuuta 2013 lähtien. Lisätietoa maksuista on ”Vesi- ja jätevesimaksut”-otsikon alla.

Vesivuodot – auta meitä vähentämään hukkaa!

Degerforsin kunnan vesijohdoista katoaa vuosittain useita tuhansia kuutioita talousvettä tuntemattomalla tavalla. Syynä on usein vuoto. Tämä on turhaa tuhlausta, jolle haluamme panna pisteen. Tarkastamme säännöllisesti verkostoa vuotojen paikallistamiseksi ja korjaamiseksi. Mutta emme pysty löytämään kaikkia vuotoja itse, vaan tarvitsemme sinunkin apuasi. Meille kaikille on hyötyä siitä, että vesiverkosto on ehjä.

Vesivuoto kiinteistön ulkopuolella. Mihin soitetaan? Työpäivän aikana klo 7.00–16.00 puh.0586-481 86, muuhun aikaan puh. 0586-636 00.

Asiakaspalvelu

Kuntalaiset ovat aina tervetulleet ottamaan yhteyttä meihin. Tällä sivulla on yhteystiedot, että tiedät mihin kääntyä vesi- ja jätevesihuoltoa koskevissa asioissa.

Jos kysymyksesi on yleisluonteinen tai koskee liittymää, laskua, maksuja, kulutusta tai muuttoa, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Vikailmoitukset, jotka koskevat veden ja viemärin pääverkostoa. Päivisin puhelin 0586-481 86, iltaisin ja viikonloppuisin puhelin 0586-636 00. Jos vika on tontinrajojen sisäpuolella tai talossa, ota yhteyttä putkialan yritykseen.

Talousvesi

Degerforsin talousvesi saadaan Degernäsin vesilaitoksen pohjavedenottamosta. Svartån vesi tulee Svartån vesilaitoksen kautta Guldsmedsbodan vedenottamosta ja Åtorpin talousvesi tulee Åtorpin vesilaitoksen kautta Ängin vedenottamosta. Nämä kolme vesilaitosta tuottavat vuosittain yhteensä 1,4 miljoonaa kuutiota talousvettä.

Miten kovaa talousvesi on ja mikä on sen pH-arvo?

Vesi on pehmeää, kun sen kovuusaste vaihtelee välillä 2 ‒ 5 °dH, keskikovan veden kovuusaste vaihtelee välillä 6 ‒ 10 °dH ja kovan veden kovuusaste välillä 11 ‒ 21 °dH (saksalainen kovuusasteikko) Tätä korkeammat arvot merkitsevät erittäin kovaa vettä. pH 7 on neutraali arvo, pH 1 on hapan ja pH 14 on emäksinen.

Degerforsin vesilaitoksen vesi on pehmeää (3-4 °dH, pH 7,5–8,5), Svartån vesilaitoksen vesi on pehmeää (2-3 °dH, pH 7,5–8,5), Åtorpin vesilaitoksen vesi on pehmeää (2-3 °dH, pH 7,5–8,5).

Pyykinpesu- ja tiskiaineen annostelussa on noudatettava pehmeän veden suosituksia. Se pienentää pyykinpesu- ja tiskiaineen kulutusta ja antaa paremman pesutuloksen. Yliannostus huonontaa pesutulosta.

Juomavesi on värjäytynyt. Miksi?

Joskus veteen voi putkistossa muodostua raudan ja mangaanin saostumia, jotka aiheuttavat veden värjäytymisen. Anna veden valua, kunnes se on taas kirkasta.

Mistä johtuu veden valkoinen väri?

Vedessä on ilmaa. Ilma on päässyt vesijohtoon johtotyön yhteydessä. Anna veden valua, niin ilma katoaa ja vesi kirkastuu.

Vesi- ja jätevesimaksut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 29.huhtikuuta 2013 vuoden 2013 vesi- ja jätevesimaksut, ja ne ovat voimassa 1. heinäkuuta 2013 lähtien.

Vesi- ja jätevesimaksut koostuvat liittymismaksusta ja käyttömaksuista. Liittymismaksu on kertamaksu, joka peritään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen yhteydessä. Käyttömaksu koostuu kiinteistä vuosimaksuista ja muuttuvasta osasta, joka perustuu vedenkulutukseen.

Kuntalaiset saavat laadukasta talousvettä omaan hanaan toimitettuna ja puhdistamme jäteveden ennen sen palauttamista luontoon. Kunnan vastuulla on järjestää vesipalvelut, siksi kunnalla on myös oikeus periä maksu, joka kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Voimassa olevat maksut löytyvät kunnan vesi- ja jätevesitaksasta. Kunnallinen vesi- ja jätevesihuolto ei ole verorahoilla rahoitettavaa toimintaa, vaan sen rahoittavat vesi- ja jätevesiasiakkaat.

Käyttömaksu yksityisasunto
Vesi ja jätevesi 20,56 kr/m³
Perusmaksu 2 348,75 kr
Asuinyksikkö 2 348,72 kr 
Kaikki hinnat sisältävät ALV:n.

Käyttömaksu koskee normaalia omakotitaloa, jossa on vesi- ja viemäriliittymä.

Mitkä säännöt pätevät yksityisiin viemäreihin?

Jos suunnittelet yksityisen viemärin rakentamista, sinun on ennen rakentamisen aloittamista haettava lupaa tai ilmoitettava asiasta rakennus- ja ympäristölautakuntaan (bygg- och miljönämnden, BMN). Käyttöaikana olet toiminnansuorittajana vastuussa siitä, että laitosta huolletaan ja että tehdään tarkastuksia, jotka osoittavat sen moitteettoman toiminnan. Hyödyllistä tietoa viemäröinnistä on nettisivulla avloppsguiden.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä ei ole tehdä ehdotuksia tekniikan tai viemärin tyypistä, vaan se käsittelee hakemukset ja antaa neuvoja ja ohjausta.

"Små avlopp — ingen skitsak" Degerforsin kunta osallistuu Luonnonsuojeluviraston valvontakampanjaan "Små avlopp — ingen skitsak" (”Pienet viemärit – ei mikään pikkujuttu”). Kampanjan tarkoituksena on suuressa määrin parantaa pienten viemärien jäteveden puhdistusta ja vähentää siten rehevöitymistä ja tartunta-aineiden ja muiden epäpuhtauksien leviämistä juomaveteen. Kampanja perustuu suurelta osin siihen, että niitä kiinteistöjen omistajia, joilla on yksityiset viemärilaitokset tiedotetaan voimassa olevista säännöistä ja siitä, miten heidän on toimittava. Ensimmäisessä vaiheessa Luonnonsuojeluvirasto lähettää kaikille kunnan kiinteistönomistajille, joilla on oma viemäröinti, tiedotuskirjeen "Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?" (pdf, 563.3 kB) (Onko viemärisi vihreä, keltainen vai punainen?”).

Tarpeen vaatiessa tehdään myös inventointeja. Kunta panostaa ensi sijassa Västersjön-järveä ympäröivään alueeseen sekä järven valuma-alueisiin, koska järvessä on jo nyt fosforin aiheuttamaa ylikuormitusta ja rehevöitymisen vaara on siksi suuri. Olette kaikki tervetulleet ottamaan yhteyttä ympäristö- ja yhdyskuntarakennusosastoon lisätietojen saamiseksi.

Till toppen av sidan