Jämförelser, statistik och undersökningar

Kvalitetsarbete för Degerforsbornas bästa

Det offentliga uppdraget handlar om att förvalta andra människors pengar, det vill säga skattebetalarnas pengar. Hur vi förvaltar dessa pengar och detta förtroende visar sig i de ekonomiska och kvalitativa resultat som kommuner och landsting redovisar.

Utvecklingen ställer allt större krav på att offentliga tjänster och dess kvalitet synas, värderas och jämförs med andra. Med all rätt. I samma utvecklingsanda blir det än mer nödvändigt att internt skärpa fokusen på resultat, inte minst den som beskriver kvaliteten på tjänsterna kommunen levererar.

Vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla kvaliteten på kommunens service. Därför följer vi upp arbetet i våra olika verksamheter och jämför oss med andra kommuner regelbundet.

Till toppen av sidan