Allmänna val

Det finns olika val för vilka som ska styra i Sverige och vilka som ska styra i Europa. Allmänna val till vår riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige hålls i Sverige vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. Var femte år har vi även ett allmänt val till Europaparlamentet. På den här sidan kan du läsa mer om hur du kan rösta i ett val eller arbeta som röstmottagare.

Det finns fyra allmänna val i Sverige:

 • till riksdagen
 • till regionfullmäktige
 • till kommunfullmäktige
 • till Europaparlamentet

Detta gör riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet:

 • Riksdagen beslutar bland annat om statsbudgeten och lagar som ska gälla i Sverige.
 • Regionfullmäktige beslutar bland annat om sjukvården och lokaltrafiken.
 • Kommunfullmäktige beslutar bland annat om skola och bebyggelse.
 • Europaparlamentet beslutar bland annat om EU:s budget och lagar som ska gälla för EU:s medlemsländer.


Vem har rösträtt?

En grundregel för alla val är att du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen för att få rösta. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen och beroende på ditt medborgarskap.

Alla som har rösträtt kommer inför valet automatiskt med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten.

Val till riksdagen

Till riksdagen har du rösträtt om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Val till kommun- och landstingsfullmäktige

Till kommun- och landstingsfullmäktige har du rösträtt om du:

 • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
 • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
 • är medborgare i något annat land än de som uppräknats och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd för valdagen


Det kan du läsa mer om detta på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förtidsrösta

Under förtidsröstningsperioden har du möjlighet att rösta i en valfri röstningslokal som passar dig. Du kan se vilka lokaler där du kan förtidsrösta under respektive val: Europaparlamentsval och riksdag- region och kommunval.

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Kortet används sedan för att skicka rösten till vallokalen i det distrikt du hör till. Det är där som rösten räknas. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Rösta i vallokal

På valdagen kommer vallokaler att vara öppna i kommunen. För att få rösta måste du visa en id-handling. Detta gäller på alla ställen där du kan rösta. Om du inte har någon id-handling kan du ta med dig någon som bekräftar din identitet. Personen som bekräftar din identitet måste visa sin id-handling.


Rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

Om du av någon anledning inte kan ta dig till din vallokal, eller ta dig till en förtidsröstningslokal så kan du få hjälp med att göra i ordning din röst hemma.

Att rösta med bud innebär att till exempel en anhörig eller personal om du bor på ett boende, hjälper dig att rösta. Budröstningsmaterial kan du få i Degerfors kommuns växel eller i någon av förtidsröstningslokalerna.

Om du inte har möjlighet att få hjälp av en anhörig eller av någon personal, så kan två personer som valnämnden har utsett i kommunen komma hem till dig och hjälpa dig att göra i ordning din röst genom att vara ambulerande röstmottagare.

För att boka ambulerande röstmottagare så ringer du till kommunens växel på telefonnummer 0586-481 00.

Bli röstmottagare

Du som fyllt 18 år kan arbeta som röstmottagare under allmänna val. I Degerfors kommun finns det sju valdistrikt och varje distrikt behöver minst fem röstmottagare under valdagen.

Arbeta som röstmottagare på valdagen

Du som är röstmottagare på valdagen ska vara på plats under vallokalens öppettider.vid det allmänna valet. Därefter ska alla röster räknas. Det innebär att arbetsdagen kan pågå fram till midnatt eller ännu längre.

Arbeta som röstmottagare under förtidsröstningen

Röstmottagarens uppgift under förtidsröstningen är att ta emot röster och notera väljaren på väljarförteckningen, hålla god ordning i röstningslokalen, se till att det finns valsedlar och valkuvert utlagda, hjälpa de väljare som inte vet hur röstningsförfarandet går till, räkna antalet mottagna röster vid stängning samt se till att rösterna hämtas.

Om du arbetar som röstmottagare under förtidsröstningen blir du timanställd av Degerfors kommun. Det är önskvärt om du kan arbeta flera av dagarna under förtidsröstningsperioden och också om du kan arbeta under båda valen.

Utbildning

Alla som har uppdrag under valen ska delta i valnämndens utbildning för röstmottagare. Du får betalt för utbildningen.

Frågor

Har du frågor eller funderingar kring att arbeta som röstmottagare kan du kontakta kommunens växel på tel 0586-481 00 eller via e-post kommun@degerfors.se.

Legitimation

Du behöver visa en giltig id-handling när du röstar. Som id-handling räknas id-kort, körkort och pass.

Sedan riksdagsvalet 2006 gäller att väljaren måste kunna identifiera sig med hjälp av en giltig id-handling om hen inte är känd för röstmottagarna. Detta gäller på alla ställen där man kan rösta. Som id-handling räknas id-kort, körkort och pass. Saknar väljaren id-handling eller inte har med sig den kan någon som känner väljaren intyga hens identitet. Personen som intygar detta måste då ha sin id-handling med sig.

Röstkort

Röstkort skickas ut till alla som finns i röstlängden. På röstkortet står det vilka val väljaren har rösträtt i samt information om vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen. På röstkortet finns även information om röstningslokaler för förtidsröstning.

Stämmer inte uppgifterna i röstkortet?
Är någon av uppgifterna i kortet är felaktiga kan du söka rättelse i röstlängden. Kontakta Länsstyrelsen i Örebro senast den 13 maj respektive 28 augusti.
Kontaktuppgifter hittar du under "relaterad information" längre ned på sidan.

Onsdagsräkningen

Valnämndens preliminära rösträkning, eller onsdagsräkningen, är öppen för allmänheten. Då gör de den preliminära rösträkningen av de förtidsröster som inte hann levereras ut till vallokalerna för räkning på valdagen.

För mer information om onsdagsräkningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valdistrikt och röstlängder

Inför allmänna val delas kommunerna in i så kallade valdistrikt. I Degerfors kommun fanns det sju valdistrikt inför valen 2018.

För att få rösta måste man vara upptagen i en så kallad röstlängd. Det är en förteckning över alla som är folkbokförda inom valdistriktet 30 dagar före valdagen och som har rösträtt på valdagen.

Svenska medborgare som inte längre är folkbokförda i Sverige tas upp i röstlängden under tio år från den dag folkbokföringen upphörde. Därefter tas de upp, för tio år i sänder, om de till Skatteverket skriftligen anmäler sin adress. Den som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter eller som felaktigt uteslutits ur röstlängden kan senast tolv dagar före valdagen skriftligen begära att uppgifterna rättas. Begäran skickas till Länsstyrelsen i Örebro län.

Till toppen av sidan