Val till Europaparlamentet

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Europaparlamentet beslutar bland annat om EU:s budget och lagar som ska gälla för EU:s medlemsländer. Mellan 22 maj och 9 juni kan du förtidsrösta. I Degerfors kommun kan du både förtidsrösta och rösta på valdagen i Degerfors, Svartå och Åtorp.

Röstlokaler för Europaparlamentvalet

På röstkortet som du fått hem i din brevlåda kan du se i vilken vallokal du ska rösta. Alla vallokaler har öppet 08:00-21:00 på valdagen 9 juni. Alla lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Vallokalerna hittar du här:

 • Brukets skola
 • Folkets hus Degerfors, konsthallen
 • Folkets hus Svartå
 • Parkskolan
 • Stora Vallaskolan
 • Strömtorpsskolan
 • Åtorps skola

Vallokal på Tunet, folkets hus i Degerfors

Du kan förtidsrösta även på valdagen 9 juni i vallokalen på Tunet, folkets hus i Degerfors. Du kan rösta där oavsett vilken vallokal du blivit kallad till på ditt röstkort.

Ta med ditt röstkort och giltig id-handling

Ta med både röstkort och legitimation när du röstar oavsett om du förtidsröstar eller röstar på valdagen. Om du förtidsröstar skickas din röst tillsammans med ditt röstkort till din vallokal, där röstmottagarna markerar i röstlängden att du har röstat.

Om du har förlorat ditt röstkort, gå till en förtidsröstningslokal så kan röstmottagarna hjälpa dig att få ett nytt. Om du har några frågor om ditt röstkort, mejla val@degerfors.se

Förtidsrösta från 22 maj

Under förtidsröstningsperioden har du möjlighet att rösta i en valfri röstningslokal som passar dig. Vid valet till Europaparlamentet 2019 förtidsröstade 1054 personer i Degerfors, 70 i Svartå och 65 i Åtorp. 

Folkets hus Degerfors, konsthallen

Du kan förtidsrösta i konstallen på Folkets hus i Degerfors från och med 22 maj till och med 9 juni 2024.

 • Måndag, tisdag, torsdag och fredag: 16:00-19:00 Onsdag: 09:00-12:00 Lördag och söndag: 10:00-13:00 Nationaldagen, 6 juni: 10:00-13:00

Folkets hus Svartå

Du kan förtidsrösta i Folkets hus i Svartå följande datum och tider:

 • 27 maj–31 maj 16:00–18:00
 • 3–7 juni 2024 16:00–18:00
 • Nationaldagen 6 juni: Stängt

Åtorps utvecklingsgrupps lokaler

Du kan förtidsrösta i Åtorps utvecklingsgrupps lokaler följande datum och tider:

 • 27 maj–31 maj 16:00–18:00
 • 3–7 juni 2024 16:00–18:00
 • Nationaldagen 6 juni: Stängt

För att få rösta måste du visa en giltig id-handling som nationellt id-kort, körkort eller pass. Detta gäller på alla ställen där du kan rösta. Om du inte har någon id-handling kan du ta med dig någon som bekräftar din identitet. Personen som bekräftar din identitet måste visa sin id-handling.


Rösta i vallokal 9 juni

På röstkortet som du fått hem i din brevlåda kan du se i vilken vallokal du ska rösta. Alla vallokaler har öppet 08:00-21:00 på valdagen 9 juni. Alla lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Vallokalerna hittar du här:

 • Brukets skola
 • Folkets hus Degerfors
 • Folkets hus Svartå
 • Parkskolan
 • Stora Vallaskolan
 • Strömtorpsskolan
 • Åtorps skola

För att få rösta måste du visa en giltig id-handling som nationellt id-kort, körkort eller pass. Detta gäller på alla ställen där du kan rösta. Om du inte har någon id-handling kan du ta med dig någon som bekräftar din identitet. Personen som bekräftar din identitet måste visa sin id-handling.

Rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

Om du av någon anledning inte kan ta dig till din vallokal, eller ta dig till en förtidsröstningslokal så kan du få hjälp med att göra i ordning din röst hemma.

Att rösta med bud innebär att till exempel en anhörig eller personal om du bor på ett boende, hjälper dig att rösta. Budröstningsmaterial kan du få i Degerfors kommuns växel eller i någon av förtidsröstningslokalerna.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, bistår Degerfors kommun med ambulerande röstmottagare.

Detta erbjuds till dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av:

 • Sjukdom,
 • Ålder, eller
 • Funktionsnedsättning.

Din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Ambulerande röstmottagning inom Degerfors kommun erbjuds från och med 22 maj till och med 9 juni.

Bokning av ambulerande röstmottagning kan göras tidigast från den 22 maj. Bokar ambulerande röstmottagning gör du genom att ringa kommunens valkansli på 0586-481 05, telefontiden är vardagar mellan kl 10:00-12:00. På valdagen den 9 juni finns möjlighet att boka röstning fram till kl 16:00. Den ambulerande röstmottagningen samordnas utifrån behov och du får förslag om tid och datum för röstning.

Rösta från utlandet

Om du inte befinner dig i Sverige kan du rösta från utlandet via brevröst, på ambassad eller konsulat. Ta med ditt röstkort och ID-kort till din vallokal.

Förlorat röstkort

Om du har förlorat ditt röstkort, gå till en förtidsröstningslokal så kan röstmottagarna hjälpa dig att få ett nytt. Om du har några frågor om ditt röstkort, mejla val@degerfors.se

Bli röstmottagare

Du som fyllt 18 år kan arbeta som röstmottagare under allmänna val. I Degerfors kommun finns det sju valdistrikt och varje distrikt behöver minst fem röstmottagare under valdagen.

Anmäl dig till oss på e-post val@degerfors.se

Utbildning

Alla som har uppdrag under valen ska delta i valnämndens utbildning för röstmottagare. Du får betalt för utbildningen.

Du får betalt för ditt arbete

Du som arbetar som röstmottagare under förtidsröstning och valdagen får betalt av kommunen.

 • Röstmottagare som arbetar under valdagen får 2 500 kronor till ordföranden, 2 250 kronor till vice ordförande och 2 000 kronor till övriga röstmottagare.
 • Röstmottagare som tar emot förtidsröster får 120 kronor per person och timme. Utöver det betalar kommunen ut en extra halvtimme för att göra iordning röstlokalen.
 • Röstmottagare som tar emot instutionsröster får 120 kronor per person och timme. Utöver det betalar kommunen en timmes extra arvode utbetalas för transporttid och för att göra iordning institutionsröstningslokal.
 • Röstmottagare har också rätt till övriga ersättningar enligt arvodesreglementet exempelvis reseersättning.

Arbeta som röstmottagare på valdagen

Du som är röstmottagare på valdagen ska vara på plats under vallokalens öppettider.vid det allmänna valet. Därefter ska alla röster räknas. Det innebär att arbetsdagen kan pågå fram till midnatt eller ännu längre.

Arbeta som röstmottagare under förtidsröstningen

Röstmottagarens uppgift under förtidsröstningen är att ta emot röster och notera väljaren på väljarförteckningen, hålla god ordning i röstningslokalen, se till att det finns valsedlar och valkuvert utlagda, hjälpa de väljare som inte vet hur röstningsförfarandet går till, räkna antalet mottagna röster vid stängning samt se till att rösterna hämtas.

Om du arbetar som röstmottagare under förtidsröstningen blir du timanställd av Degerfors kommun. Det är önskvärt om du kan arbeta flera av dagarna under förtidsröstningsperioden och också om du kan arbeta under båda valen.

Frågor och anmälan

Har du frågor eller funderingar kring att arbeta som röstmottagare kan du kontakta kommunens växel på tel 0586-481 00 eller via e-post val@degerfors.se..

Vem får rösta till Europaparlamentet?

Du har rätt att rösta i Europaparlamentsvalet om du:

 • fyllt 18 år senast på valdagen,
 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april under valåret.

Preliminär rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning, även kallad onsdagsräkningen, genomförs första onsdagen efter valet. Onsdagsräkningen är öppen för allmänheten den 12 juni kl 9:00 i sammanträdesrum Smedjan i Nämndhuset.

Till toppen av sidan