Barnrättsstigen

Barnrättsstigen kommer som en idé från några ungdomar i Degerfors och Karlskoga i deras arbete med att ta fram förslag på attraktiva sätt till kunskap om barnets rättigheter. Barnrättsstigen som består av skyltar är tänkt att sättas upp tillfälligt eller under en längre tid för att ge barn en möjlighet till utflykt i sin närmiljö. Syftet är att bidra till ökad rörelse och samtidigt ta del av barnkonventionens bestämmelser. 

Barnkonventionen ska vara allmänt känd bland barn och vuxna. Därför jobbar Degerfors och Karlskoga aktivt för att främja, respektera och skydda denna rättighet. Grundidé och innehåll till skyltarna i Barnrättsstigen är skapade av ungdomar i Värmdö kommun, som i ett fördjupningsarbete skapat och delat med sig av deras material.

Skyltarna riktar sig till barn i förskolan till högstadiet och består av åtta skyltar, varav en introduktionskylt. Väljer du att sätta upp en egen runda på din förskola/skola så görs det med fördel utomhus. Endast en av övningarna kräver papper och färgpennor, övriga övningar är anpassade för möjligheten att hitta material i närmiljön.

Nedan finns materialet att ladda ner i pdf format.

Introduktionskyltar

Skyltar förskola och lågstadiet

Skyltar mellan och högstadiet

Handledningar

Till toppen av sidan