Avfall och återvinning

Här hittar du information om renhållning och återvinning. Vad du ska göra med ditt husavfall, när sopbilen kör och vilka tid återvinningscentralen i Degerfors kommun är öppen.

Verksamheten renhållning omfattar allt från sophämtning till återvinning hos hushållen.

Endast hushållsavfall får lämnas i sopkärlet. Förpackningar, trädgårdsavfall och material som ska källsorteras och återanvändas får inte lämnas i sopkärlet. Läs mer om vad som ska källsorteras under källsortering.

Återvinningscentralen

Återvinningscentralen är en bemannad anläggning där hushåll gratis lämnar sitt sorterade grovavfall, elektronik, kylar och frysar, farligt avfall och förpackningar.
Mer information hittar du på sidan återvinningscentralen

Hjälp sophämtarna under vintern

När det kommer mycket snö kan det vara lite krångligt för sopbilarna att ta sig fram på gatorna och komma åt sopkärlen. Om inte sophämtarna kan komma fram till din tunna så blir den inte tömd.

Till toppen av sidan