Rökfria miljöer

I vissa miljöer och lokaler i samhället har vi rätt att vistas utan att utsättas för tobaksrök.

Enligt Tobakslagen ska följande miljöer ska vara rökfria:

  • lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom
  • skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
  • lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård och tandvård
  • restauranger och på andra serveringsställen inomhus, om inte särskilda rökrum finns
  • lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder ex sällskapsrum, motionslokaler och samlingsrum
  • inrättningar med särskild service eller vård exempelvis lokaler i servicehus, gruppbostäder för äldre och handikappade samt behandlingshem
  • på färdmedel i inrikes kollektivtrafik ex bussar, tåg med mera eller i lokaler och andra utrymmen som används av den som reser som väntsalar, biljetthallar med mera
  • lokaler där allmän sammankomst eller en offentlig tillställning anordnas samt lokaler där allmänheten har tillträde.

Vem är ansvarig för att reglerna följs?

Det är den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet för att reglerna i tobakslagen om rökfria miljöer efterlevs.

Vad gör du om du utsätts för tobaksrök på platser som omfattas av rökförbud?

Kontakta i första hand ägaren eller verksamhetsutövaren


Du kan även kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen på Degerfors kommun.