Sophämtning

Förändringar 2021
Sophämtning – ändring av hämtningsvecka.
Udda blir jämn - Jämn blir udda
Vi hämtar ditt hushållsavfall på en bestämd hämtningsdag var fjortonde dag.

Från och med vecka 1. 2021 kommer de som har haft sophämtning udda vecka få jämn vecka medan jämn vecka byts till udda. Veckodagen är fortfarande densamma.

Anledningen till förändringen är att vi får två udda veckor efter varandra vid årsskiftet

 • Jämn hämtningsvecka 2020 blir ojämn 2021
 • Udda hämtningsvecka 2020 blir jämn 2021

Alla fastighetsägare ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss.

Sopor sorteras dels för återvinning så som förpackningar och dels för annat omhändertagande som till exempel farligt avfall, el-avfall, deponirester och grovavfall. Du väljer själv om du vill sortera ut det organiska avfallet eller låta allt brännbart hushållsavfall gå till förbränning.

I abonnemanget ingår hämtning av brännbart hushållsavfall till förbränning samt organiskt avfall som blir till biogas. I grundavgiften ingår dessutom att du kostnadsfritt kan lämna miljöfarligt avfall, grovsopor och stort skrymmande avfall på vår bemannade återvinningscentral.

Kompostpåsar hämtar du gratis på återvinningscentralen.

På sophämtningsdagen

  • Ställ gärna ut kärlet kvällen innan alt. senast kl. 06.00 på, av oss, anvisad plats
  • Se till att det är framkomlig väg till kärlet; skotta och sanda vid behov.
  • Tänk på att ställa tunnorna så de inte hindrar brevbäraren
  • Sopa av eventuell snö från locket
  • Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl
  • Ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er
  • Locket på tunnan ska vara stängt - det hindrar sopor från att ramla ner på marken när tunnan töms
  • Överfyll inte kärlen utan kontakta oss om extra hämtning istället
  • Glömde du att ställa ut dina sopkärl? Kontakta oss så gör vi en extra hämtning mot avgift

  Sophämtning vid fritidshus 2021

  • Jämna veckor  fr.o.m vecka 16 t.o.m vecka 40.
  • Ojämna veckor  fr.o.m vecka 17 t.o.m vecka 41.

  Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan använd något av formulären längst ner på sidan.

  Till toppen av sidan