Sophämtning

Alla fastighetsägare ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss.

Sopor sorteras dels för återvinning så som förpackningar och dels för annat omhändertagande som till exempel farligt avfall, el-avfall, deponirester och grovavfall. Du väljer själv om du vill sortera ut det organiska avfallet eller låta allt brännbart hushållsavfall gå till förbränning.

I abonnemanget ingår hämtning av brännbart hushållsavfall till förbränning samt organiskt avfall som blir till biogas. I grundavgiften ingår dessutom att du kostnadsfritt kan lämna miljöfarligt avfall, grovsopor och stort skrymmande avfall på vår bemannade återvinningscentral.

Kompostpåsar hämtar du gratis på återvinningscentralen.

På sophämtningsdagen

  • Ställ gärna ut kärlet kvällen innan alt. senast kl. 06.00 på, av oss, anvisad plats
  • Se till att det är framkomlig väg till kärlet; skotta och sanda vid behov.
  • Tänk på att ställa tunnorna så de inte hindrar brevbäraren
  • Sopa av eventuell snö från locket
  • Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl
  • Ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er
  • Locket på tunnan ska vara stängt - det hindrar sopor från att ramla ner på marken när tunnan töms
  • Överfyll inte kärlen utan kontakta oss om extra hämtning istället
  • Glömde du att ställa ut dina sopkärl? Kontakta oss så gör vi en extra hämtning mot avgift

  Sophämtning vid fritidshus 2020

  Jämna veckor startar hämtningen måndag 27 april och slutar fredag 18 september.
  Ojämna veckor startar hämtningen måndag 4 maj och slutar fredag 25 september.

  Har du frågor eller synpunkter, skicka gärna e-post till driftenheten@degerfors.se eller ring vår växel på telefonnummer 0586-481 00.