Sophämtning

Alla fastighetsägare ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss.

Sopor sorteras dels för återvinning så som förpackningar och dels för annat omhändertagande som till exempel farligt avfall, el-avfall, deponirester och grovavfall. Du väljer själv om du vill sortera ut det organiska avfallet eller låta allt brännbart hushållsavfall gå till förbränning.

I abonnemanget ingår hämtning av brännbart hushållsavfall till förbränning samt organiskt avfall som blir till biogas. I grundavgiften ingår dessutom att du kostnadsfritt kan lämna miljöfarligt avfall, grovsopor och stort skrymmande avfall på vår bemannade återvinningscentral.

Kompostpåsar hämtar du gratis på återvinningscentralen.

På sophämtningsdagen

  • Ställ gärna ut kärlet kvällen innan alt. senast kl. 06.00 på, av oss, anvisad plats
  • Se till att det är framkomlig väg till kärlet; skotta och sanda vid behov.
  • Tänk på att ställa tunnorna så de inte hindrar brevbäraren
  • Sopa av eventuell snö från locket
  • Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl
  • Ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er
  • Locket på tunnan ska vara stängt - det hindrar sopor från att ramla ner på marken när tunnan töms
  • Överfyll inte kärlen utan kontakta oss om extra hämtning istället
  • Glömde du att ställa ut dina sopkärl? Kontakta oss så gör vi en extra hämtning mot avgift

  Sophämtning vid fritidshus 2023

  • Jämna veckor  fr.o.m vecka 20 t.o.m vecka 38.
  • Ojämna veckor  fr.o.m vecka 19 t.o.m vecka 37.

  Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan använd något av formulären längst ner på sidan.

  Till toppen av sidan