Sophämtning

Alla fastighetsägare ska ha ett abonnemang för sophämtning hos oss.

Sopor sorteras dels för återvinning så som förpackningar och dels för annat omhändertagande som till exempel farligt avfall, el-avfall, deponirester och grovavfall. Du väljer själv om du vill sortera ut det organiska avfallet eller låta allt brännbart hushållsavfall gå till förbränning.

I abonnemanget ingår hämtning av brännbart hushållsavfall till förbränning samt organiskt avfall som blir till biogas. I grundavgiften ingår dessutom att du kostnadsfritt kan lämna miljöfarligt avfall, grovsopor och stort skrymmande avfall på vår bemannade återvinningscentral.

Kompostpåsar hämtar du gratis på återvinningscentralen.

I tabellen nedan kan du se när vi hämtar sopor hos dig.

På sophämtningsdagen

  • Ställ gärna ut kärlet kvällen innan alt. senast kl. 06.00 på, av oss, anvisad plats
  • Se till att det är framkomlig väg till kärlet; skotta och sanda vid behov.
  • Tänk på att ställa tunnorna så de inte hindrar brevbäraren
  • Sopa av eventuell snö från locket
  • Knyt ihop soppåsen och kompostpåsen väl
  • Ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er
  • Locket på tunnan ska vara stängt - det hindrar sopor från att ramla ner på marken när tunnan töms
  • Överfyll inte kärlen utan kontakta oss om extra hämtning istället
  • Glömde du att ställa ut dina sopkärl? Kontakta oss så gör vi en extra hämtning mot avgift

Har du frågor eller synpunkter, skicka gärna e-post till driftenheten@degerfors.se eller ring vår växel på telefonnummer 0586-481 00.

Sidolastande fordon

Jämn vecka

Ojämn vecka

Dag

Område

Område

Måndag

Strömtorp Norra, Håkanbol

Kvarnberg, Hästhagen

Tisdag

Bruket

Karlshagen, Strömtorp södra

Onsdag

Bossåsen

Agen, Klippan, Skäggebol

Torsdag

Ramshöjden, Kanada

Svartå, Åtorp

Baklastande fordon

Jämn vecka

Ojämn vecka

Dag

Område

Område

Måndag

Vallaskolan, Västra ytter

Nordväst, Västersjön runt

Tisdag

Centrala Degerfors

Centrala Degerfors

Onsdag

Södra ytter

Kosia

Torsdag

Centrala Degerfors, Järnverket, Svartå

Centrala Degerfors, Järnverket, Svartå

Fredag

Centrala Degerfors

Centrala Degerfors