Pågående planärenden

Just nu har vi inga detaljplaner på samråd eller granskning.