Vattenmätare och avläsning

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder och måste betala för. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte fryser sönder eller utsätts för annan åverkan. Här kan du läsa mer om vattenmätare och vilka regler som gäller.

Vad är en vattenmätare?

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten.Vattenmätaren tillhandahålls och tillhör förvaltningen kretslopp och vatten vars personal även monterar den. Endast Degerfors Kommuns personal har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt öppna och stänga servisventil. Om du planerar att ändra vattenmätarens placering måste du först kontakta oss. Vår personal bär alltid arbetskläder märkta ”VA-AVD Degerfors Kommun” och kan alltid legitimera sig. Skulle du vara tveksam när någon uppger sig komma från oss kan du alltid ringa vår driftenhet på 0586 - 484 41 eller 0586 - 481 00 för att kolla innan du släpper in dem.

 

Avläsning av vattenmätare

En gång om året bör man läsa av sin vattenmätare och rapporterar in ställningen.

Du kan rapportera in din mätarställning här Öppnas i nytt fönster.

Hur du läser av din vattenmätare

Vattenmätaren bör läsas av minst en gång per år. Utifrån avläsningen beräknas en årsförbrukning som ligger till grund för mellanliggande debiteringar av vattenförbrukningen. Läs här nedan hur du läser av din vattenmätare beroende på vilken sorts mätare du har.

Om du har en vattenmätare av typ 1 skriver du in de siffror som syns i räkneverket. Denna står på 850 m3. Räkneverket i mätaren visar ställningen i antalet kubikmeter.
Mätarens serienummer på bilden är 2722070 och står på ringen. De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter. Dessa ska inte ingå i det avlästa värdet. Kugghjulet snurrar alltid när vattnet används.

Om du har en vattenmätare typ 2 läser du av de svarta siffrorna i räkneverket. Denna står på 0 m3. 
Mätarens serienummer på bilden är 13235624 och står på ringen. De röda siffrorna är decimaler och skall ej ingå i det avlästa värdet. Kugghjulet snurrar alltid när vattnet används.

Problem med att läsa av mätarställningen?

Om du har problem med att läsa in din mätarställning, kontakta Serviceförvaltningen.

Placera din vattenmätare på rätt sätt

Mätaren ska vara skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Belysning ska finnas. Platsen där vattenmätaren sitter ska tåla spill och läckage av vatten. Ett exempel på en lämplig placering är ett våtrum med golvbrunn. Mätarplatsen måste vara väl ventilerad för att undvika kondens och mögel. Som fastighetsägare ansvarar du för att det finns ventiler i anslutning till mätarplatsen som går att komma åt.

Ansvar för vattenmätaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kontakta Serviceförvaltningen om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte eller reparation betalas av fastighetsägaren.

Om vattenmätaren fryser sönder

Som fastighetsägare ska du kontrollera din vattenmätare om den sitter i ett ouppvärmt utrymme med risk för frysning av mätare eller ledning. Om mätaren frusit ska du först värma och sedan försöka isolera ledningen och vattenmätaren. På grund av brandfara ska du inte använda öppen låga. Om du misstänker att vattenmätare eller ledning frusit sönder måste avstängningsventilerna till mätaren stängas. Behöver vi byta din trasiga vattenmätare är det du som fastighetsägare som betalar för det.

Till toppen av sidan