Folkets hus Degerfors

Kulturmiljöprogram

Förslag till Kulturmiljöprogram för Degerfors kommun är nu klart för beslut om antagande.

Kulturmiljöprogrammet visar vilka byggnader och miljöer inom kommunen som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla och är ett kunskapsunderlag för att kunna ta välgrundade beslut om kulturhistoriska byggnader och miljöer.

Kulturmiljöprogrammet omfattar hela kommunen. Degerfors, Svartå och Åtorp har inventerats på bygg­nadsnivå med både utpekade byggnader och miljöer. Landsbygden har inventerats på områdesnivå där miljöer pekats ut som värdefulla.

Syftet med kulturmiljöprogrammet är i första hand att öka kunskapen och förståelsen för de kulturhistoriska värdena i samhället. Förhoppningen är att kulturmiljöprogrammet ska locka till att utforska och uppskatta både särskilda kulturmiljöer och våra vardags­miljöer, så att vi gemen­samt är varsamma om de byggda kvaliteter som finns i Degerfors kommun.


Till toppen av sidan