Bygga nytt, riva eller ändra

När du ska bygga nytt, riva eller ändra en byggnad krävs ofta någon form av tillstånd. Under Bygga nytt, riva och ändra kan du hitta information om hur du går tillväga att söka tillstånd.
Det är bygg- och miljökontoret som handlägger bygg- och miljöärenden.
Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen.

Många som söker bygglov inför sommaren

Just nu är det många som kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen med frågor om bygglov och många ansökningar kommer in.

Målsättningen är att kunna meddela bygglov senast 10 veckor efter att en komplett bygglovsansökan inkommit. För att kunna leva upp till denna målsättning kommer vår tillgänglighet att tvingas begränsas. Degerfors kommuns växel meddelar när byggnadsinspektör finns tillgänglig.

Till toppen av sidan