Bygga nytt, riva eller ändra

När du ska bygga nytt, riva eller ändra en byggnad krävs ofta någon form av lov. Under Bygga nytt, riva och ändra kan du hitta information om hur du går tillväga att söka lov.
Har du frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen.

Ansvaret för att det som görs blir riktigt gjort ligger på byggherren, det vill säga den som bygger åt sig eller låter någon annan bygga åt sig. Vår roll på miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen är att vi genom rådgivning och tillsyn ska se till att byggherren tar sitt ansvar.

Många som söker bygglov inför sommaren

Just nu är det många som kontaktar miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen med frågor om bygglov och många ansökningar kommer in varför tillgängligheten på telefon till byggnadsinspektör kan var begränsad.

Handläggningstid

Handläggningstiden är högst 10 veckor efter att din ansökan bedömts vara komplett, vissa undantag
kan förekomma. Du får ett skriftligt besked när din ansökan är komplett. Ett lov får verkställas först efter fyra veckor från beslutsdatum så den totala tiden från att din ansökan är komplett till att du får börja bygga kan bli uppåt 14 veckor. Räkna med denna tid när du planerar ditt byggprojekt. Observera att du även behöver få ett startbesked innan du får börja bygga.

Till toppen av sidan