Avgifter, regler och abonnemang

Renhållningstaxan är uppdelad i två delar med en fast avgift och en rörlig avgift. I den fasta avgiften ingår kostnader som inte påverkas av hur mycket och vilket avfall som hämtas, dvs. administration, information, utveckling. Miljökontroll, investeringar i behandlingsanläggningar etcetera.
Den fasta avgiften tas ut per hushåll och år oavsett vilket abonnemang fastighetsägaren väljer. Fakturering sker kvartalsvis, betalning kan ske via faktura, autogiro eller e-faktura. Blankett för ansökan autogiro hittar du under e-tjänster och blanketter.

Den fasta avgiften tas även ut vid uppehåll och vilande abonnemang.

I den rörliga avgift ingår kostnader som abonnenten själv kan påverka, genom t.ex. val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall. Den rörliga avgiften tas ut per kärl/kärlstorlek och inte per hushåll.

I ett abonnemang ingår kärl, hämtning av avfallet och slutligt omhändertagande av avfallet, samt nyttjande av återvinningscentralen. Där kan man lämna farligt avfall, el-avfall, kyl- och frysenheter, trädgårdsavfall, grovavfall samt återvinningsbart material.

Renhållningstaxa

Renhållningstaxan består av en fast avgift som tas ut per hushåll och år samt en rörlig avgift som påverkas av vilket abonnemang man väljer, behållarvolym med mera.

Villa


Skriv tabellbeskrivning här

Hämtning

Hämtavgift

Total avgift/år

Varannan vecka, 140 L osorterat

1 365 kr

2 178 kr

Varannan vecka, 190 L osorterat

1 853 kr

2 665 kr

Varannan vecka, 240 L osorterat

2 340 kr

3 153 kr

Var fjärde vecka, 140 L brännbart, hemkompost¹

455 kr

1 268 kr

Varannan vecka,  80 L brännbart, hemkompost²

520 kr

1 333 kr

Varannan vecka, 140 L brännbart, hemkompost²

910 kr

1 723 kr

Varannan vecka, 80 L brännbart + 80 L central kompost

1040 kr

1 853 kr

Varannan vecka 140 L brännbart + 80 L central kompost

1 430 kr

2 243 kr

Varannan vecka, 190 L brännbart + 80 L central kompost

1 755 kr

2 568 kr

Varannan vecka, 240 L brännbart + 80 L central kompost

2 080 kr

2 893 kr

Grovsopshämtning efter budning 0-4 m³


500 kr

För överstigande last per m³


125 kr

I alla abonnemang tillkommer den fasta avgiften på 813kr/år.
Alla priser är beräknade inklusive moms.

¹ För månadshämtning krävs godkänd varmkompost, ansökan för särskild prövning görs hos miljö och hälsokontoret.

² Godkänd varmkompost krävs, ansökan för särskild prövning görs hos miljö och hälsokontoret.

Byte av kärlstorlek 1 gång per 12 månaders period, ingen avgift. 0 kr

Byte av kärlstorlek mer än en gång per 12 månaders period 300 kr

Fritidshus

Skriv tabellbeskrivning här

Hämtning


Avgift per hämtningstillfälle

190 L, 1 -10 hämtningar pris/hämtning


72 kr

I alla abonnemang tillkommer den fasta avgiften på 280 kr/år. Alla priser är beräknade inklusive moms.