Allmänna lokala föreskrifter

Enligt förordningen (SFS 1993:1632) har kommuner bemyndigats att meddela lokala föreskrifter. Här återfinns lokala föreskrifter som tillämpas mot allmänheten och näringsidkare. Lokala föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige och reglerar det omgivande samhället.

Till toppen av sidan