Sota själv

Du kan få tillstånd till att sota själv, om du kan sota på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. Du ansöker om detta hos Bergslagens Räddningstjänst. Om du sotar själv, måste du dokumentera varje sotningstillfälle i en sotningsjournal. Du kan ansöka om att få lov att sota din egen fastighet, om du kan göra det på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt.

För mer information om hur man går tillväga för att få tillstånd att sota själv och vilka regler, krav och avgifter som gäller hittar du på brt.se.

Till toppen av sidan