Kultur

Kultur- och utbildningsförvaltningen jobbar för att det ska finnas ett levande kulturliv för dig, både som utövare och konsument. Genom bidrag, rådgivning och projektverksamhet stödjer vi kultur- och hembygdsföreningar samt studieförbund så att de kan erbjuda ett aktivt och levande kulturutbud till kommuninvånarna.

Kommunen driver även egna kulturverksamheter såsom exempelvis kulturskolan och biblioteket. De anordnar en rad publika evenemang, såsom exempelvis konserter, musikkvällar, shower, utställningar, teaterföreställningar, författarbesök, föreläsningar, pysselverkstäder och filmvisning.

I vårt uppdrag ingår också att sköta kommunens konstsamling och att verka för konsten i det offentliga rummet.

Till toppen av sidan