Krisberedskap

Kommunen ansvarar för den civila beredskapen inom sitt geografiska område. Förberedelserna görs tillsammans med företag, landsting, polis och andra myndigheter.

Andra viktiga kanaler är:

  • VMA Viktigt meddelande till allmänheten, ett högtalarsystem som finns på flera tätorter samt meddelande i radio och text-TV
  • lokalradion P4
  • lokala TV-kanaler
  • SVT:s text-TV sidan 100 och 599
  • www.degerfors.se
  • myndigheternas gemensamma webbplats krisinformation.se. Krisinformation.se finns också på Facebook
  • telefon 113 13.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Den består av personer som är utbildade i till exempel HLR, första hjälpen, att eftersöka försvunna personer, hjälpa till med logistik, transporter och information vid en kris som
drabbar kommunens invånare.

POSOM stöd till drabbade vid katastrofer och olyckor

POSOM står för psykosocialt omhändertagande och larmas via räddningstjänsten om kommunens egna resurser inte räcker till.

Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Nämndens ordförande är Muris Beslagic (S) och vice ordförande är Anna Nordqvist (M). Nämnden tar över kommunledningens roll vid en
extraordinär händelse och kan även ta över ansvar från andra nämnder.

Krisledningsgruppen

Krisledningsgruppen leds av kommunchefen och består av kommunsekreteraren, kommunikationsansvarig, förvaltningscheferna och säkerhetssamordnaren.

Till toppen av sidan