Infrastruktur

Degerfors läge mitt emellan Örebro och Karlstad ger bra förutsättningar för företag och invånare. Det finns bra kommunikationer bland annat via Värmlandsbanan, länstrafiken och europavägar.

Tåg

Det finns bra tågkommunikationer till och från Degerfors. Bland annat via Värmlandsbanan där du tar dig till och från Stockholm med X2000 på 1h och 40 min.

Bil och fordonstrafik

E18 och E20 ligger med mindre än 15 minuters avstånd från Degerfors.

Flyg

Från flygplatserna i Örebro och Karlstad går reguljära flyg till bland annat Stockholm, Malmö, Köpenhamn, London och andra europeiska städer. Ett dryga tiotal charterdestinationer nås också härifrån.

Bredband

Majoriteten av hushåll och arbetsställen (91,5 %)* i Degerfors har tillgång fibernät med möjlighet till bredband med hastigheter upp till 1Gbit/s.
99% av tätorterna och 46% av landsbygden är utbyggd*

Det finns i kommunen flera nätägare till fiberinfrastrukturen.

Nätägare i tätorter

Skriv tabellbeskrivning här

Tätort

Nätägare

Degerfors

Degerfors stadsnät, Telia, Telenor

Svartå

Telia

Åtorp

IP-only

Nätägare i landsbygdsområden

Skriv tabellbeskrivning här

Landsbygdsområde

Nätägare

Kosidan

Degerfors stadsnät

Västra Möckelns strand

Degerfors stadsnät

Ängebäck

Degerfors stadsnät

Högberg, Älgåsen

Degerfors stadsnät

Postadress Åtorp

Telia

Högeberg

Karlskoga stadsnät

För frågor om bredband kontakta berörd nätägare.

Pågående utbyggnad

Under 2021 har PTS (Post- och Telestyrelsen) beviljat stödmedel till 2 projekt för bredbandsutbyggnad på landsbygden i Degerfors.

Projekt 1:
Håkanbol, Klippan, Lidetorp, Mickelsrud, Mobråten, Rotebäcken

Projekt 2:
Arvsviken, Gräsholmen, Gräsmossen, Kvarntorp, Lervik, Lilla Strömtorp, Nyböle, Strömtorp, Tällekullen, Västansjö.

Det är två olika operatörer som beviljats stöd där IP-Only beviljats stöd för projekt 1 och Open Infra beviljats stöd för projekt 2.

Frågor gällande projekten hänvisas till respektive operatör.

* Siffror från PTS bredbandskartläggning 1 oktober 2020

Till toppen av sidan