Driftinformation

Här kan du läsa om störningar och aktuella händelser i kommunens verksamhet som påverkar trafik, vattenförsörjning eller andra viktiga samhällsfunktioner.

Övrig driftinformation

2024-02-05: Begränsad framkomlighet på Smålandsgatan

Smålandsgatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik mellan den 5/2 kl.07.00 till den 7/2 kl.16.00. Fordonstrafiken kommer att ledas om via Jämtlandsgatan, Raka Vägen och Karlskogavägen. Se orange, prickad linje på kartan nedan.

Gång- och cykeltrafiken på Smålandsgatan påverkas inte av arbetet utan kan passera över en gångbro över schaktet.

Läs mer om arbetet på nyhetssidan.


2024-01-25: Förseningar i sophämtningen

Väder och väglag påverkar om sopbilarna kan ta sig fram på vägarna och att sophämtningen blir försenad. Låt dina tunnor stå kvar under tiden så kommer vi till dem allt eftersom.

Hjälp oss att komma åt dina tunnor genom att:

 1. Skotta fram till och under dina soptunnor. Flytta på soptunnorna, skotta undan snön fram till och mellan dina tunnor och ställ tillbaka dem.
 2. Sanda runt soptunnorna.
 3. Sopa bort snön på locket av tunnan.
 4. Rulla på tunnorna då och då så att de inte fryser fast i marken.

2024-01-23: Vägarbete på Storgatan

På grund av väderomslagen har den uppgrävda sträckan på Storgatan, från rondellen i centrum upp mot Högbergsgatan, tagit skada. Vi ber er att köra försiktigt förbi eller välja en annan väg runt arbetsplatsen medan entreprenören arbetar med att få tillbaka vägen i bra skick.

2024-01-03: Fortsatt svåra vägförhållanden på många håll i vår kommun.

Vi snöröjer och halkbekämpar för fullt på de vägar, gång- och cykelbanor som kommunen ansvarar för.
Halka, snöfall och hård vind leder till problem på vägar, gång- och cykelbanor. Halkbekämpning och snöröjning sker löpande, ansvaret varierar beroende på vem som är väghållare. Kommunen halkbekämpar ej enskilda vägar.

Det är fastighetsägarens ansvar att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka, förutom när kommunen plogat upp snö på gångbanorna. Men när gångbanorna snöröjts igen är du som fastighetsägare åter ansvarig för snöröjning och sandning utanför din fastighetsgräns.

Har du frågor kring snöröjning på statliga vägar, kontakta Trafikverket på telefon 0771-921 921.

Behöver du sand för att åtgärda halka vid bostaden? Du kan hämta sand gratis på flera platser i kommunen. Grus/sand finns att hämta vid:

 • Korsningen Raka Vägen / Industrigatan
 • Lastbilsparkeringen Strömsnäsvägen mot Berget
 • Svartå - Industrivägen, infarten mot Bulten
 • Åtorp - Återvinningsstationen vid idrottsplatsen

2023-08-23: Arbete med vattenläcka på kulturskolan

Vi arbetar just nu med att renovera golv, väggar och toaletter på kulturskolan på grund av en vattenläcka. Vissa delar av byggnaden kommer vara avstängda under arbetet. Du kan läsa mer om arbetet på nyhetssidan om vattenläckan.

2023-08-21: Begränsad framkomlighet på Storgatan när Karlskoga och Degerfors slår ihop sina fjärrvärmenät

Måndag 21/8 börjar grävarbetet vid Storgatan i samband med sammankopplingen av fjärrvärmeledningen mellan Degerfors och Karlskoga. Det kommer att vara begränsad framkomlighet och tillfälliga trafikanvisningar längs Storgatan fram till 2024 i olika etapper. Läs mer om arbetet på nyhetssidan.

2023-07-05: Nedsläckt gatubelysning

Av säkerhetsskäl har kommunen kopplat bort elförsörjningen till gatubelysningen i vissa områden där belysningen sitter på Trafikverkets vägnät så att denna inte är spänningssatt. Läs mer på nyhetssidan om den nedsläckta belysningen.

De områden som berörs är följande:

 • Nysundsvägen från f.d järnverkets parkering och söder ut till Håkanbol
 • "Kosia" från Hultet och norr ut till Mölle
 • Lilla Strömtorp och norr ut till Jacobs Loge
 • Gräsholmsvägen och norr ut till järnvägskorsning

2023-05-13: Återvinningstation i Strömtorp tillfälligt stängd på grund av VA-arbete

Vi hänvisar till återvinningstsationen vid Folkets park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och återvinningscentralen på Industrigatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. istället. På FTI.se Länk till annan webbplats. hittar du alla återvinningsstationer i Degefors kommun.

2023-06-20: Delar av Arngärdesgatan avstängda på grund av VA-arbete april - oktober/november

Det pågår ett VA-arbete med att uppdatera våra vattenledningar i Degerfors och delar av Arngärdesgatan kommer vara avstängda eller delvis avstängda från och med 15 april fram till oktober/november 2023. Vi ber alla bilister och trafikanter att vara uppmärksamma på skyltningen och vara försiktiga i trafiken runt arbetsplatsen.

Till toppen av sidan