Beroende och missbruk

Kommunen kan erbjuda olika stödinsatser för dig som befinner dig i en beroendesituation som du vill komma ur eller är anhörig till någon med missbruksproblematik. I listan nedan kan du se vilka insatser Degerfors kommun erbjuder.

Öppenvård

Fyran är en verksamhet som vänder sig till vuxna personer med missbruksproblematik bosatta i Degerfors kommun.
Fyrans målsättning är att stödja personer i deras strävan till nykterhet. Verksamheten består av olika former av aktiviteter, gemenskap, sysselsättning, social träning, spegling, ADL träning m m. Deltagande sker efter ansökan och beslut av socialsekreterare.

12-stegsmodellen

Vi kallar det Lyftet – ett behandlingsprogram enligt 12-stegsmodellen

Tolv steg till god livskvalitét.Kanske har du kommit så långt att du inte orkar använda droger längre. Det fungerar inte längre utan för dig bara längre ner i avgrunden. Säkert har du någon gång funderat över din situation och känt dig villrådig över hur du ska kunna förändra den. För din egen skull – låt inte en falsk optimism och förhoppning om att det ska ordna sig av sig själv styra ditt fortsatta handlande.

Hur går jag tillväga?

Efter den första kontakten med antingen Karlskoga eller Degerfors kommun möter Du den alkohol/drog behandlare som ansvarar för behandlingen. Då får Du information om hur behandlingen går till och vad den innehåller. Behandlingstiden är planerad till 10 veckor men kan bli individuell utifrån behovet.

Nykter och drogfri

Enligt 12-stegsmetoden måste alla deltagare vara helt nyktra och drogfria under behandlingstiden. Alkoholtest under behandlingstiden är obligatorisk och även urinprovtagning vid behov.

Egna erfarenheter

Behandlingsansvarig personal som arbetar med behandlingen har lång erfarenhet av att behandla personer, som är beroende av alkohol och/eller droger och har personlig erfarenhet av missbruk, eget och anhörigs, samt 12-stegsmodellen.

Du bestämmer själv om du vill göra något åt din situation!

Om så är fallet, ring oss och boka tid för ett samtal. Du hittar oss i kontaktrutan längst ner på sidan.

Stödsamtal

Vi kan erbjuda personliga samtal utifrån den enskildes behov.

Beroendemottagning

Beroendemottagningen är ett samarbete med Region Örebro Län och finns på Pilgårdens vårdcentral.

Kontaktuppgifter till Beroendemottagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beroendemottagningen vänder sig till dig som:

  • känner en oro över egen konsumtion av alkohol, narkotika eller läkemedel
  • har ett beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel
  • vill rådfråga då du känner oro över närståendes konsumtion av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Kan vi erbjuda det stöd som du behöver?

Verksamheten syftar till att ge personer med beroendeproblematik ett kombinerat stöd avseende hälsosituation och psykosocial situation.

Vi erbjuder:

  • rådgivning/stödsamtal. Du kan även få rådgivning i missbruksfrågor anonymt.
  • antabusmedicinering
  • urinprov för narkotikaanalys.

Öppen daglig verksamhet

Vår daglig verksamhet 4:an är en öppen och frivillig verksamhet där delaktighet, gemenskap och värme är ledord, men respekt för den enskilde är ändå det allra viktigaste. Vill du gå undan en stund för att läsa en bok, lyssna på din favoritmusik eller bara vara, så är det helt ok.

Anhörigstöd

Har du en anhörig med missbruksproblem? Vill du komma i kontakt med likasinnade? Här kan du läsa mer om vår anhörigverksamhet i kommunen.

Spelberoende

Du som har ett beroende av spel kan vända dig till Stödlinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hos Stödlinjen kan du få hjälp med att ändra dina spelvanor genom stöd, tips och råd. Du som är anhörig till en spelare kan också få stöd.

Stödlinjen är en nationell stödinsats för personer som spelar om pengar och deras anhöriga.


Till toppen av sidan